Kalça Değişiminden Sonra İş ve Uğraş Terapisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Total kalça değişimi (TKD) osteroartritin neden olduğu ağrı ve malüliyetin tedavisinde sık kullanılan bir ameliyattır. TKD sonrasında hastalara yükseltilmiş tuvalet oturağı ya da sandalyesi gibi özel donanım sağlanır ve kalça ekleminin bükülmesi, burkulmasına neden olan hareketlerden ve bacakları çaprazlamadan kaçınma eğitimi verilir. Bu müdahaleler yeni kalça ekleminin yerinden çıkarak ağrı ve malüliyete neden olma ihtimalini azaltmayı amaçlar. Bu tavsiyeler ve donanım genellikle bir iş ve uğraş terapistince yönlendirilir. Derlememizde bu tip tedavilerin TKD sonrasında kişinin toparlanmasını iyileştirip iyileştirmediğini anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Bu derleme 29 Nisan 2016 tarihine kadar günceldir. TKD yapılan toplam 492 katılımcı ile yürütülen 3 araştırmayı derledik. Çalışmalardan ikisinde yükseltilmiş tuvalet oturakları ve raylar gibi donanım sağlamak ve vücut hareketlerini kısıtlamak gibi müdahaleler araştırıldı (birinde fizyoterapi de yapıldı). Bir çalışmada da katılımcılara kendi bakımlarını kalçalarını çıkarma riski yaratmadan iyileştirmek için günlük aktiviteleri güvenli bir şekilde yapmanın yolları öğretildi. Müdahaleler değişken olduğundan sonuçları kombine edemedik.

Anahtar sonuçlar

Bir çalışmada kalça uyarıları, donanımı ya da işlevsel kısıtlamalar sağlama ile bunların sağlanmamasına karşı alınan sonuçlar kıyaslandı ki bu derlemenin ana kıyaslamasıdır.

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (daha düşük skor, daha iyi yaşam kalitesi)

Örneğin küçük olması ve çalışma tasarım kusurları nedeniyle, sonuçlarımıza bakarak müdahalenin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine (nümerik sonuç bildirilmedi) önemli bir etkisi olup olmadığını, söyleyemiyoruz.

İşlev

Örneğin küçük olması ve çalışma tasarım kusurları nedeniyle, sonuçlarımıza bakarak müdahalenin işlevsel sonuçlara (nümerik sonuç bildirilmedi) önemli bir etkisi olup olmadığını söyleyemiyoruz.

Komplikasyonlar ve ters olaylar

Çıkık ya da ters olay görülmedi.

Ölçülmeyen sonuçlar

Ağrı, tedavi başarısı ve yeniden operasyon oranları ölçülmedi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini değerlendirmek için GRADE yaklaşımını kullandık. Katılımcı sayısı azlığı, çalışmaların büyüklüğü ve yürütümde değerlendiricilerin kötü körlenmesi nedeniyle kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik. Yapılacak daha fazla araştırmanın bu sonuçlardan çıkarılan kararları değiştirmesi çok muhtemeldir. Müdahalelerin sonuçları iyileştirdiğinden emin değiliz.

Kaynak

Smith TO, Jepson P, Beswick A, Sands G, Drummond A, Davis ET, Sackley CM. Assistive devices, hip precautions, environmental modifications and training to prevent dislocation and improve function after hip arthroplasty. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD010815. DOI: 10.1002/14651858.CD010815.pub2

Orijinal özet için: Kalça Protezi Sonrası Meşguliyet

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv