KOAH Hastalarında Pnömokok Aşıları Pnömoniyi Önler mi?

Cochrane derleme özeti

Bu derleme pnömokok aşılarının KOAH hastalarında pnömoni riskini ve ilişkili mortaliteyi azaltıp azaltmadığını anlamayı hedefliyor. Toplam 2171 hasta ile yürütülen 12 çalışmayı derledik. Kanıtlar 2015 Aralığına kadar günceldir.

Arka plan

KOAH hastalarında S. pneumoniae pnömonisi, diğer toplum kökenli pnömoniler ve akut KOAH alevlenmeleri gibi solunum hastalıklarının riski yüksektir. Bu hastalıklar mortaliteyi artırır ve birlikte sağlık bakım masrafları da artar.

Çalışma özellikleri

Bu güncellemede 5 yeni çalışma (606 katılımcı) belirledik ve derlenen çalışma sayısı 12’ye ve KOAH’lı katılımcı sayısı 2171’e yükseldi. Katılımcıların yaş ortalaması 66, %67’si erkek ve tümü orta-şiddetli arası KOAH tanılıydı. 11 çalışmada bir enjektabl aşı kontrole karşı, bir çalışmada iki enjektabl aşı birbirine karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Aşılanan hastalarda bir toplum kökenli pnömoni atağı yaşama ihtimali daha azaldı; bir pnömoni atağını önlemek için 21 KOAH hastasının aşılanması gerekiyor (%95 güven aralığı (GA) 15 - 74).

Aşılama pnömokoksik pnömoni, ölüm veya hastaneye yatış riskinde fark yaratmadı. Aşılanan hastalarda KOAH alevlenmesi ihtimali azaldı; bir hastanın akut alevlenme geçirmesini önlemek için 8 hastanın aşılanması gerekiyor (%95 GA 5 - 58).

İki tip enjektabl aşı arasında etkinlikte fark olmadığı bulundu.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin kanıtları genel olarak bağımsız ve güvenilir, sonuçlardan orta derecede eminiz.

Kararlar

Mevcut rehberlerle uyumlu olarak bu derleme tüm KOAH’lılara, toplum kökenli pnömoniye karşı biraz koruma sağlamak ve akut alevlenme ihtimalini azaltmak için pnömokok aşılaması yapılması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak

Walters JAE, Tang JNgie Qing, Poole P, Wood-Baker R. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD001390. DOI: 10.1002/14651858.CD001390.pub4

Orijinal özet için: KOAH’ta Pnömokok Aşısı

Tam metiniçin: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv