Lichtenstein Kasık Fıtığı Tamirinde Dikişe Alternatif Tutkal

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lichtenstein kasık fıtığı tamirinde meşin dikişle tutturulmasına kıyasla tutkal kullanımının nüks oranını artırmadan cerrahi sonrası kronik ağrıyı azalıp azaltamadığına dair kanıtları derledik.

Arka plan

Fıtıklar karın duvarında yumuşak dokular ya da içi organların dışarıya çıkmasına izin veren zayıflıklardır. Genellikle kendini geri itilebilen bir şişkinlik şeklinde gösterir, rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir, günlük aktiviteleri kısıtlayabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Barsakta kan dolaşımı azaları ya da nekroz oluşursa yaşamı tehdit edebilir. Defekti kapatmak için bir meş protez kullanılan Lichtenstein kasık fıtığı tamiri, inguinal fıtığın standart açık gerilimsiz tamiridir. Lichtenstein tekniğinin nüks oranı kabul edilebilirdir. Meşi yerine tespit için kullanılan geleneksel metot dikiştir ancak irritasyona ve sinirlere baskı yaparak postoperatif nöropatik ağrıya neden olur. Bu yüzden meş tespiti için travmatik olmayan bir yöntem olarak tutkalın kronik ağrıyı azaltabileceği düşünülür. Ancak tutkal kullanımı fıtıklarda postoperatif nüks oranını etkileyebilir.

Araştırma

Lichtenstein tekniği ilk olarak 1986 yılında tarif edildiğinden literatürü 1986 yılından 2016 Mayısına kadar taradık ve Lichtenstein fıtık tamirinde meş tespiti için dikişe karşı tutkalı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları aradık. Raporlama primer tamir hakkındaki verileri ayırmamız izin verdiğinde hem primer hem de tekrarlayan fıtık tamirleri ile ilgili çalışmaları seçtik.

Çalışma özellikleri

Toplam 1932 katılımcı ile yürütülen ve tutkalı dikişle kıyaslayan12 RK araştırmayı derledik.

Ana sonuçlar

Sonuç ölçütü olarak kronik ağrı, girişim süresi, hematom oluşumu ve günlük aktivitelerin yeniden kazanımı değerlendirildiğinde tutkalla tespit dikişten üstündü.

Tutkal tespiti ile birlikte enfeksiyon riskinde artış, fıtık nüksü, seroma, kalıcı duyarsızlık riskinde artış, yaşam kalitesi ve postop yatış süresine olumuz etki görülmedi.

Nükseden fıtıklı, femoral ya da komplike fıtıklı hastalarda tutkalla tespitin rolünü bilmiyoruz. Ayrıca çalışma olmadığı için hangi tip yapışkanın kullanılması gerektiğine dair karar çıkaramıyoruz.

Kanıt kalitesi

12 çalışmadan 8’inde, araştırılan alanlardan en azından birinde kayırma hatası riski yüksek görüldü. İki çalışma yarı randomizeydi. Derlenen çalışmaların yaklaşık yarısında körleme süreciyle ilgili yeterli bilgi sağlanmadı ya da kayırma hatası riski yüksekti. Tüm çalışmalarda eksik sonuç raporlanmasına bağlı kayırma hatası riski düşükle yüksek arasındaydı. İki çalışma bazı önemli sonuç ölçütlerini raporlamadı. Bir çalışma fibrin tutkalı üreten firmadan fon aldı. Sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi (GRADE) orta ve düşük arası olduğundan kronik ağrı için sonuçlar sağlam değil, bulguların dikkatle yorumlanması gerekir.

Ancak kanıtlar yine de Lichtenstein prosedüründe meşin tutkalla tespitinin dikişle tutturmadan üstün olmasa da kıyaslanabilir olduğu kararına varmak için yeterli. Tutkal Lichtenstein tamiratında meş tespiti için dikişe karşı makul bir alternatif olabilir.

Kaynak

Sun P, Cheng X, Deng S, Hu Q, Sun Y, Zheng Q. Mesh fixation with glue versus suture for chronic pain and recurrence in Lichtenstein inguinal hernioplasty. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD010814. DOI: 10.1002/14651858.CD010814.pub2

Orijinal özet için: Dikiş Yerine Tutkal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv