Erişkinde Obesite Cerrahisi


Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Fazla kilolu ve obes erişkinlerde kilo verme (bariatrik) ameliyatının etkileri nelerdir?

Arka plan

Obesiteyle birlikte birçok sağlık problemi ve ölüm riskinde artış görülür. Obesitede bariyatrik cerrahi genellikle sadece diğer tedaviler başarısız olduğunda düşünülür. Ameliyatları cerrahi dışı müdahalelere (ilaçlar, diye ve egzersiz gibi) ve farklı ameliyatları birbirine karşı kıyaslamayı amaçladık. Bariyatrik cerrahi vücut kitle indeksi 40 üzerinde olan ya da 40 altında ve diyabet gibi obesiteyle ilişkili hastalıkları olan insanlarda düşünülebilir.

Foto: Vernon / Wikimedia Commons

Çalışma özellikleri

Cerrahiyi cerrahi dışı müdahalelerle veya farklı tipte ameliyatları birbiriyle kıyaslayan 22 çalışma derledik. Toplam 1496 katılımcı ameliyata ve 302 katılımcı cerrahi dışı müdahalelere randomize edildi. Çalışmaların çoğunda hastalar 12 – 36 ay izlendi, en uzun izlem 10 yıldı. Katılımcıların çoğunluğu kadın ve yaşları ortalama erken 30’lu ve erken 50’li yaşlar arasındaydı.

Foto: Vernon / Wikimedia Commons

Anahtar sonuçlar

7 çalışmada ameliyat, ameliyat dışı müdahalelere karşı kıyaslandı. Çalışmaların tasarım yolları arasındaki farklara bağlı olarak sonuçlarının ortalamasını alamadık. Etkinin yönü ameliyat olan hastaların, sonraki 1-2 yılda, tıbbi tedavi verilenlere kıyasla daha fazla kilo verdiklerini gösterdi. Yaşam kalitesi ve diyabette de iyileşmeler bulundu. 5 çalışmada ölüm görülmediği bildirildi, cerrahi müdahale gruplarında reoperasyon oranları %2 - 13 arasındaydı.

3 Çalışmada gastrik baypas (GB) ile ameliyattan sonra 5 yıla kadar, ayarlanabilir gastrik banttan (AGB) daha büyük kilo kaybı sağlandı; çalışmaların bitiminde VKİ ortalama 5 ünite daha düşüktü. GB prosedüründe hastanede yatış daha uzun ve büyük komplikasyon sayısı daha fazlaydı. AGB’de gastrik bandın çıkarılması için reoperasyon oranları daha fazla oldu.

7 çalışmada GB tüp mide (TM) ile kıyaslandı. Kilo kaybı, yaşam kalitesi, komorbiditeler ve komplikasyonlarda genel olarak önemli farklar bulunmadı, bir çalışmada GB daha fazla hastada gastro-ozofajeal reflü hastalığı iyileşti. GB grubunda bir ölüm görüldü. Ciddi ters olaylar GB grubunda %5, TM grubunda %1 oranında görüldü ve bir çalışmada raporlandı. İki çalışmada GB’li hastalarda %7-24, TM’li hastalarda %3-34 oranında reoperasyon gerektiği raporlandı.

2 çalışmada VKİ’si nispeten yüksek hastalarda duodenal sviçle biliyo-pankreatik diversiyonun 2 veya 4 yılda daha fazla kilo kaybıyla sonuçlandığı bulundu. Çalışmaların bitiminde VKİ ortalama 7 ünite daha düşüktü. Biliyo-pankreatik diversiyon grubunda bir ölüm görüldü. Aynı grupta reoperasyonlar (%16 - %28) GB’den daha fazlaydı (%4 - %8).

Bir çalışmada TM ile duodenojejunal baypas GB’ye karşı kıyaslandı ve 12 aylık izlemde kilo kaybı sonuçlarıyla diyabet ve hipertansiyonda remisyon oranları benzerdi. İki grupta da ölüm görülmedi, reoperasyon oranları bildirilmedi.

Bir çalışmada TM ile üç yıllık izlemde VKİ’nin, AGB’ye kıyasla 10 ünite daha fazla azaldığı bulundu. AGB grubunda %20, TM grubunda %10 reoperasyon görüldü.

Bir çalışmada mide bindirmesi ile TM ameliyatlarını izleyerek kilo kaybı sonuçlarında alakalı fark olmadığı bulundu. Ölüm görülmedi, mide bindirmesi grubunda %17 oranında reoperasyon gerekti.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda raporlanan bilgilerden ne kadar iyi tasarlandıklarını anlamamız mümkün olmadı. Ters olaylar ve reoperasyon oranları tutarlı olarak raporlanmadı. Çoğu çalışmada hastalar bir ya da iki yıl izlendi bu nedenle cerrahinin uzun vadeli etkileri belirsiz kalıyor.

Daha düşük VKİ’li hastalarda bariatrik cerrahinin komorbiditelerin tedavisindeki etkisi az sayıda çalışmada değerlendirildi. Bu nedenle fazla kilolu ya da ameliyat için standart kriterleri tutmayan hastalarda komorbiditelerin tedavisinde bariatrik cerrahi kullanımı için kanıt eksikliği var.

Foto: Vernon / Wikimedia Commons

Güncellik

Kanıtlar 2013 Kasımına kadar günceldir.

Kaynak

Colquitt JL, Pickett K, Loveman E, Frampton GK. Surgery for weight loss in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD003641. DOI: 10.1002/14651858.CD003641.pub4

Orijinal özet için: Obesitede Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv