Saçlı Deride Sedef Tedavileri


Çizim: Der ärztliche Ratgeber in Wort und Bild'den / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik plâklı sedef hastalarında sıklıkla saçlı deri lezyonları bulunur. Kaşıntının yanı sıra kırmızı, kabuklu göze görünen lezyonlar utandırıcı olabilir. Olağanda topikal tedaviler ilk önce denenir ancak saçlar nedeniyle başa uygulanmaları zor. Kullanımda, steroidler, D vitamini, katranlı preparatlar, takrolimus, ditranol veya salisilik asit gibi birçok topikal ilaç var. Bazı topikal steroidler diğerlerinden daha güçlü ve bunlar hafif, orta, yüksek ve çok yüksek güçlü olarak dört kategoriye ayrılıyor. Psoriasis uzun süreli bir hastalık olduğundan, hangi ilaçların en iyi iş gördüğünü, ne çeşit yan etkileri olabileceğini ve görülme ihtimalinin ne olduğunu bilmek çok önem taşıyor.

Derleme sorusu

Saçlı derinin sedef hastalığında en etkili ve güvenli tedaviler hangileri?

Çalışma özellikleri

Toplam 11 561 katılımcı ile yürütülen 59 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 30 çalışma ya çalışma ilacının üreticisi tarafından fonlandı ya da yürütüldü.

Kanıt kalitesi

Ortalama olarak kortkosteroidler (örneğin betametazon dipropiyonat), D vitamini (örneğin kalsipotriol) ve kombinasyonları olan ürün dâhil en önemli üç kıyaslama için genel kanıt kalitesi ortaydı. Psoriasis şiddetinde azalma, yaşam kalitesinde iyileşme ve tedavilerin zararlı yan etkilerini araştırdık. Çoğu bulgular 6 aydan az süren kısa vadeli tedavilere dayanıyor.

Anahtar sonuçlar

Daha önce kombinasyon ürünlerin tek başına stroidlerden daha etkili olduğu bulundu ancak klinik fayda tartışmalıydı. Her iki tedavi de saçlı derideki sedefi D vitaminine göre daha iyi geriletti.

Bilgi yetersizliği nedeniyle yaşam kalitesini en iyi hangi tedavinin artırdığını değerlendirmedik.

D vitamini uygulanan hastalar zararlı yan etkiler nedeniyle tedaviyi, topikal steroid ya da kombine ürün kullananlara göre daha sık bıraktılar.

Steroidlerle yan etkiler nedeniyle tedavi bırakma ihtimali kombinasyon ürünleri kadar oldu. Ancak üç tedaviden birini kullananlardan sadece birkaçında zararlı yan etki görüldü. Katılımcıların çalışmayı bırakmasına neden olan yan etki tipini raporlayan çalışma olmadı.

Katılımcılar tedavi etkinliğini araştırmacıya benzer şekilde değerlendirdi: Steroid ya da kombine ürün kullananlar tedaviye, tek başına D vitamini kullananlardan daha iyi cevap verdi. İstatistik olarak kombine ürünler tek başına steroide kıyasla daha etkiliydi ancak fayda klinik açıdan şüpheliydi.

Bu tedavilerde en sık görülen zararlı yan etkiler uygulama yerinde tahriş, kaşıntı ve ağrıydı. Vücudun başka bölümlerinde yan etki çok nadir olup büyük ihtimalle ilaç nedenli değildi.

Diğer bulgular aşağıdaki şekilde gerçekleşti: Steoidler, D vitamini ve kombinasyonu olan ürünler aktif ilaç içermeyen vehikül (taşıyıcı) preparattan daha etkiliydi. Birbirine kıyaslandığında steroidler bazıları daha kuvvetli olsa da benzer derecede etkili ve benzer yan etkileri olduğu görüldü.

Salisilik asit, katran veya ditranol gibi başka topikal tedavilerin etkinlik ve güvenliğini yeterince değerlendiremedik.

Karar

Steroidler ve steroid-D-vitamini kombinasyonu en az zararlı yan etkiye neden olarak en etkili bulundu. Güvenlik profillerinin benzerliği ve iki maddeli kombinasyonun steroide kıyasla fazladan sadece küçük bir faydasının olması, tek başına steroid kullanımını kısa vadeli kullanım için tamamıyla kabul edilebilir kılıyor.

İzleyen sorular cevapsız kaldı ve gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırılması gerekiyor: Farklı kuvvette steroidler arasında etkinlik ve güvenlik anlamında gerçekten fark yok mu? İlaç vehikülünün aktif ilacın çalışmasına etkisi var mı? Hangi topikal tedaviler hastanın güvenliğini riske atmadan uzun bir yaşam süresi boyunca hastalık kontrolü sağlıyor? Son olarak, hangi ilaçların yaşam kalitesini en iyi artırdığını değerlendirecek daha fazla çalışma yapılmasına kuvvetle ihtiyaç var.

Kaynak

Schlager J, Rosumeck S, Werner R, Jacobs A, Schmitt J, Schlager C, Nast A. Topical treatments for scalp psoriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009687. DOI: 10.1002/14651858.CD009687.pub2

Orijinal özet için: Saçlı Deride Sedef Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv