Eksik Düşüklerde Tıbbi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Konu

Düşük, bebeğin uterus dışında yaşayabileceği zaman olan 24 haftalık gestasyondan önce kaybıdır. Düşükler gebeliklerin %10 – 15’inde görülür, belirtileri kanama, biraz ağrı ve karın krampıdır. Düşükte geleneksel bakım cerrahidir ancak bu derlemede bu kadınlarda tıbbi tedavinin bir seçenek olup olamayacağı araştırıldı.

Önemi

Düşüklerin nedeni sıklıkla bilinmez, çoğu muhtemelen bebekteki kromozom anormaliklerine bağlıdır. Düşük yaşayan kadınlar çok üzüntü, boşluk, suçluluk ve başarısızlık hisleri yaşayabilir. Babalar da duygusal olarak etkilenir. Uterus içinde kalabilecek dokuların giderilmesi için geleneksel olarak ameliyat (küretaj veya vakum aspirasyon) yapılır, uygulanması hızlıdır. Şimdilerde genellikle misoprostol gibi tıbbi tedavileri etkili olabileceği ve enfeksiyon riskinin azalabileceği önerildi

Bulunan kanıtlar

13 Mayıs 2016 tarihine kadar yayınlanan kanıtları araştırdık ve toplam 5577 kadınla yapılan 24 araştırma belirledik. Tüm araştırmalara 13 haftalık gestasyon öncesindeki kadınlar alındı. İlaç birkaç farklı yolla verildi ve bu nedenle her bir kıyaslama için sınırlı veri sağlandı.

Genel olarak derlememizde kendiliğinden düşük için bekleme ve misoprostol arasında veya misoprostolle ameliyat arasında başarıda fark bulunmadı. Misoprostol ve ameliyatla tedavide toplam başarı oranı %80’in üzerinde olup bazen %99 kadar yüksekti.

Uzun izlem yapılan bir çalışmada; ilaç kullanma, ameliyat ve bekleme yaklaşımları arasında daha sonraki fertilitede fark olmadığı belirlendi.

Bir çalışmada vaginal misoprostol oral misoprostolle kıyaslandı ve başarıda fark bulunmadı, ancak oral kullanımla ishal insidensinde artış vardı. Bütün kadınlar hangi tedavi olursa olsun bakımlarından memnun göründü.

Sonuçların anlamı

Derlememiz misoprostol veya parçaların kendiliğinden atılması için beklemenin ameliyata önemli alternatifler olduğunu gösteriyor ancak kadınlara aydınlatılmış seçenekler sunulması gerekir. Bu bulguların konfirmasyonu için uzun izlemli daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. 13 haftalık gestasyondan sonra düşük yapan kadınlarda araştırma yapılması da acil bir gereklilik.

Kaynak

Kim C, Barnard S, Neilson J, Hickey M, Vazquez JC, Dou L. Medical treatments for incomplete miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD007223. DOI: 10.1002/14651858.CD007223.pub4

Orijinal özet için: Düşükte Misoprostol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv