Epilepsili Hastaların İlaçlarını Kullanmasını İyileştirmek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsili hastalara ilaçlarını yazıldığı gibi kullanmayabilir ve bu durum, kötü nöbet kontrolünün nedenlerinden biri olarak görülür. Bu çalışmada, hastaların ilaçlarını düzenli kullanmalarını nasıl sağlanacağına dair yolları araştıran çalışmalar derlendi.

Çalışma özellikleri

Konuyla ilgili, her kurumda ve her yaştan epilepsi hastasıyla yapılmış randomize kontrollü klinik araştırmaları bulmak için bilimsel veri tabanlarını taradık. Sonuçlar 2016 Şubatına kadar güncel

Anahtar sonuçlar

Toplam 1642 katılımcıyla yapılmış 12 araştırma belirledik. Araştırmalar, çoğu ABD’de olmak üzere çeşitli ülkelerde yapıldı. 3 ana sonuç ölçütü değerlendirildi: 1) epilepsi ve kullanılan ilaçlar gibi konularda eğitim ve danışmanlık; 2) epilepsili hastayı ilaç almayla; belli bir saat, yer ve başka rutin aktiviteler arasında bağlantı sağlamasını isteyen davranışsal müdahaleler ve 3) birden fazla müdahale kullanımı.

Davranış müdahaleleri ve karışık müdahaleler, kontrole kıyasla ilaç kullanımına sadakatte iyileşmeyle sonuçlandı.

4 araştırma, müdahale gruplarında sadakat iyileştikçe nöbet sıklığı ve şiddetinin azaldığını gösterdi.

Derlenen çalışmaların birçoğu orta kalitedeydi ve tasarım kısıtlamaları vardı. Bu nedenle sağlam sonuçlar çıkarmak zor. Antiepileptik tedaviye sadakati iyileştirmede en iyi müdahaleyi belirlemek için, katılımcı sayısı daha fazla ve izlem süresi daha uzun, iyi tasarımlı randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor

Kaynak

Al-aqeel S, Gershuni O, Al-sabhan J, Hiligsmann M. Strategies for improving adherence to antiepileptic drug treatment in people with epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD008312. DOI: 10.1002/14651858.CD008312.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi İlaçlarını Bırakmayı Önleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv