Bası Yaralarının Tedavisinde Topikal Fenitoin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bası yarasına krem olarak ya da pansumanla doğrudan uygulanan fenitoinin etkisine dair kanıtları derledik. Fenitoinin ülserin iyileşmesini etkileyip etkilemediğini ve bir zararlı yan etkisi olup olmadığını anlamayı amaçladık.

Arka plan

Bası yaraları (ya da yatak yaraları, dekubitus ülserleri) uzun süreli baskı ya da sürtünme sonucunda cilt ve cilt altı dokuların hasara uğramasıdır. Bası yarası gelişim riski olan hastalar omurilik yaralanması olan hareketsiz ya da hareket yetisi kısıtlı veya yaşlı olup uzun süre yatması gerekenlerdir. Genellikle iyileşmeleri uzun zaman alır. Uzun süre ağrı ve tedavi gereksinimi, yaşam kalitelerini etkiler ve bakımlarına ek masraf bindirir.

Fenitoin epilepsi nöbetlerinin kontrolü için ağız yolundan kullanılır. Travmatik yaralar, başka tip ülserler ve yanıklar gibi çeşitli yaraları iyileştirme ve ağrı ve ödemi azaltmada kullanılan topikal fenitoinin bası yaralarının iyileşmesine de yardım edebileceği öne sürüldü. Topikal ilaçlar krem, losyon şeklinde ya da pansumanlara emdirilerek kullanılabilir.

Çalışma özellikleri

2016 Eylülünde bası yaralarının tedavisinde topikal fenitoini başka tedavilere karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Bası yarası olan toplam 148 hastayla yürütülen 3 küçük RKA bulundu. Ortalama katılımcı yaşı iki çalışmada 45, üçüncüsünde 75 olarak belirlendi. Katılımcıların %21’inde evre I ülser (ciltte ödem var, ancak bozulmamış) %79’unda evre II ülser (hafifçe daha şiddetli) vardı. Evre III veya IV ülser yoktu. Araştırmalarda topikal fenitoin üç başka tedavi ile kıyaslandı: Hidrokolloid pansuman, üçlü antibiyotikli merhem ve basit pansumanlar. Bir çalışmanın sonuçları hidrokolloid pansumanların ülser iyileşmesini topikal fenitoine kıyasla hızlandırdığını gösterdi. Ancak fenitoinin basit pansumanlara kıyasla iyileşmeyi artırdığından emin değiliz. Üçlü antibiyotikle kıyaslama yapan çalışmada de bu derlemenin ilgilendiği sonuç ölçütleri raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Topikal fenitoinin evre I ve II baskı yaralı hastalarda ülser iyileşmesini hızlandırıp hızlandırmadığı belirsiz. Üç küçük çalışmada ters etki olmadığı, birinde minimal ağrı bildirildi. Araştırmalarda ilgi duyduğumuz tedavi maliyeti ve yaşam kalitesi gibi başka sonuç ölçütleri raporlanmadı. İki çalışmada genel olarak kayırma hatası riski yüksekti, sonuçları etkilemiş olabilir. Diğer çalışmada yürütüm hakkında yeterli bilgi verilmedi. Topikal fenitoinin bası yaralarının tedavisinde faydalı bir ilaç olup olmadığını anlamak için daha titiz ve yeterince güçlü RKA’lar yapılması gerekiyor.

Bu özet 2016 Eylülüne kadar günceldir.

Kaynak

Hao X, Li H, Su H, Cai H, Guo T, Liu R, Jiang L, Shen Y. Topical phenytoin for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD008251. DOI: 10.1002/14651858.CD008251.pub2

Orijinal özet için: Bası Yarasında Fenitoin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv