Dirençli Hipertansiyonda Böbrek Denervasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dirençli hipertansiyonlu hastalarda böbrek denervasyonunun kardiyovasküler morbidite ve mortalite, kan basıncı kontrolü, böbrek işlevleri ve çeşitli ters olayların oluşumu gibi klinik önem taşıyan sonuç ölçütlerine fayda ve zararları nedir?

Arka plan

Dirençli hipertansiyon, maksimal dozda verilen çok sayıda tansiyon düşürücü ilaca rağmen kan basıncının ısrarla yüksek düzeyde seyretmesidir. Tahmini hesaplanan prevalansı genel hipertansif nüfus içinde % 10 – 20 arasında yer alır. Önerilen tedaviler ve yaşam tarzı yaklaşımlarına rağmen dirençli hipertansiyonlu hastaların bakımı güç, kötü sonuçlar ve ters kardiyovasküler olayların insidensi yüksektir. Son zamanlarda, minimal invazif bir kesiden sokulan radyofrekans kateteriyle böbrek sinirlerinin tahribi şeklinde bir prosedür olan böbreğin sempatik denervasyonu, bu durumun tedavisinde muhtemel bir alternatif olarak öne çıktı.

Çalışma özellikleri

Toplam 1149 katılımcı ile yürütülmüş değişken kalitede 12 araştırma belirledik. Çalışmalar arsında tasarım, metotlar ve araştırmacıların körlenmesinde büyük heterojenite bulundu. Çoğu çalışmada hasta odaklı sonuç ölçütlerinden (örneğin mortalite ya da yaşam kalitesi) çok bunun yerine geçecek (örneğin kan basıncı kontrolü) ölçütlere olan etki değerlendirildi.

Anahtar sonuçlar

Genel olarak renal denervasyonun standart tedaviden fazla bir faydasına dair kanıt bulunamadı. Denervasyonun kan basıncı kontrolü ve böbrek işlevleri üzerine de elle tutulur bir etkisi bulunmadı. Ancak birlikte bradikardi ataklarda artış riski görüldü.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi kardiyovasküler morbidite ve ters olaylar için düşük, kan basıncı ve böbrek işlevleri için ortaydı. Kanıtlar 17 Şubat 2017 tarihine kadar günceldir.

Kararlar

Mevcut kanıtlar, dirençli hipertansiyonlu hastalarda kardiyovasküler ve renal riski ve kan basıncı kontrolünü iyileştirmede börek denervasyonu kullanımını desteklemek için karar verdirici değil. Hastaların bu prosedürden fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemek için, gelecekte yapılacak hasta odaklı sonuç ölçütlerini hedefleyen çalışmaların daha uzun süreli ve katılımcı sayısının daha fazla olması gerekiyor.

Kaynak

Coppolino G, Pisano A, Rivoli L, Bolignano D. Renal denervation for resistant hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD011499. DOI: 10.1002/14651858.CD011499.pub2

Orijinal özet için: İnatçı HT’de Böbrek Denervasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv