Emziren Annelere Destek


Foto: Petr Kratochvil / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Konu

Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin altı ay boyunca ayrıcalıklı olarak emzirilmesini ve emzirmenin bebek diyetinin önemli bir parçası olarak en az iki yaşına kadar sürdürülmesini öneriyor. Emzirmenin hem bebekler hem de annelerde sağlık için kısa ve uzun vadede iyi olduğu biliniyor. Bebeklerde sindirim sistemi, akciğerler ve hava yolları ve kulaklarda enfeksiyon gelişme ihtimali daha az olur. Ayrıca ileri yaşamda fazla kilolu olma ve diyabet gelişme ihtimali de daha azdır. Annelerde ise diyabet, meme ve yumurtalık kanseri gelişme ihtimali daha azdır. Birçok anne karşılaştıkları problemlerden dolayı emzirmeyi istediği zamandan önce bırakabilir. İyi bakım ve destek bu kadınların bu problemleri çözmesine ve emzirmeye devamına yardımcı olur.

Önemi

Annelere emzirme konusunda yardım için ne çeşit destek sağlanabileceğini bilmekle sorunları çözmeleri ve emzirmeye istedikleri kadar devam etmelerine yardım edilebilir. Emzirmeyi erken sonlandırmak annede hayal kırıklığı ve üzüntüye ve kendileri ve bebeklerinde sağlık problemlerine neden olabiliyor. Destek güvence verme, övgü, bilgilendirme ve kadına istediği kadar problemleri tartışma ve sorular sorma fırsatı vermek şeklinde olabilir. Bu derlemede emziren annelere ekstra organize destek sağlamanın emzirmeye devam etmelerine, standart annelik bakımı alanlara kıyasla faydası olup olmadığı araştırıldı. İlgimizi ebeler, hemşireler ve hekimler ya da eğitimli alelade toplum sağlığı çalışanları ve gönüllülerce sağlanan desteğe odakladık.

Bulunan kanıtlar

Kantları 29 Şubat 2016 tarihine kadar araştırdık ve derlemeye alınabilecek 31 yeni çalışma bulduk. Halen bu güncelleme toplam 83 246 kadın ile yürütülen 100 randomize kontrollü araştırmayı içeriyor. Analizlere 29 ülkede 74 656 kadın ile yapılan 73 araştırmanın bilgileri katıldı. Kadınların %62’si yüksek gelirli, %34’ü orta gelirli ve %4’ü düşük gelirli ülkelerden.

Ekstra organize desteğin her türlü formu birlikte analiz edildi ve başka tipte sıvı ya da besin sunumuyla birlikte ya da olmadan, kadınların emzirmeye devam süresinde artış gösterdi. Başka ifade ile 4-6 haftadan ve 6 aydan önce daha az sayıda kadın emzirmeyi ya da ayrıcalıklı emzirmeyi kesti. Gerek eğitimli gönüllüler, gerekse doktor ve hemşirelerin emzirmeye olumlu etkisi oldu.

Ayrıcalıklı emziren kadınlarda sağlanan başarıya katkıda bulunmuş olabilecek faktörler; yüz yüze temas (telefon yerine), gönüllü desteği, spesifik 4 – 8 temas ajandası ve toplumda emzirmeye başlayan kadın sayısının yüksekliğiydi (arka plan oranı).

Yüksek kalitede kanıt ifadesi, yapılacak daha fazla çalışmanın benzer sonuçlar vereceğinden emin olduğumuz anlamına gelir. Hiç bir sonuç ölçütü yüksek kalitede olarak değerlendirilmedi. Orta kalitede kanıt, derlediğimiz çalışmaların bulgularda karışık sonuçlarla birlikte geniş değişkenlikler bulduğumuz anlamına geliyor. Ayrıcalıklı emzirme için destekle ilgili farklı çeşitten yeni çalışmalar, kadınların ayrıcalıklı emzirmeye devamına nasıl yardım edebileceğimiz konusundaki anlayışımızı değiştirebilir.

Çalışmaların metodolojik kalitesi karışık ve standart bakım ve ekstra destek müdahalelerinin bileşenleri çok değişken olup her zaman iyi tanımlanmadı. Ayrıca çalışmaların yapıldığı ortamlar ve kadınlar da farklıydı.

Anlamı

Kadınlara ekstra organize destek sağlamak bebeklerini daha uzun süre emzirmelerine yardım eder. Emzirme desteği öngörülebilir ve takvimli ise ve ebeler, hemşireler, hekimler ya da eğitilmiş gönüllüler gibi eğitilmiş sağlık profesyonelleriyle süregiden vizitler içeriyorsa daha faydalı olabilir. Farklı coğrafi bölgelerde, insanların gereksinimlerine uygun farklı çeşitten destekler gerekebilir. Hangi çeşit desteklerin en faydalı olduğunu belirlemek için başka randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

McFadden A, Gavine A, Renfrew M, Wade A, Buchanan P, Taylor JL, Veitch E, Rennie A, Crowther SA, Neiman S, MacGillivray S. Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD001141. DOI: 10.1002/14651858.CD001141.pub5

Orijinal özet için: Emziren Anneyi Teşvik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv