Göz Ameliyatı Veya Göze Enjeksiyondan Sonraki Akut Endoftalmit Tedavisinde Sade Antibiyotiğe Kıyasla


Foto: Linda Visser / Community Eye Health

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derlemede göz ameliyatı veya göze enjeksiyondan sonraki akut endoftalmit tedavisinde steroidle birlikte antibiyotik kullanmanın tek başına antibiyotikten daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık. Bu soruyu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmalar arandı ve 3 araştırma bulundu.

Anahtar mesajlar

Göz ameliyatı veya göze enjeksiyondan sonraki akut endoftalmiti tedavi etmek için antibiyotiklere steroid eklemenin tek başına antibiyotik vermeye kıyasla faydalı mı zararlı mı olduğu belirsiz.

Derlemede ne çalışıldı?

Endoftalmit nadir olmakla beraber görme kaybıyla sonuçlanabileceği için, göz ameliyatına ya da enjeksiyona giren hastaların bu riskten haberli olması ve doktorların en iyi tedaviyi bilmesi önemli. Buna en sık cerrahi ya da enjeksiyon sırasında ya da birkaç gün sonrasında göze giren bakteriler neden olur. Endoftalmitten şüphe edildiği anda genellikle göz içi sıvısından örnek alınır ve göz içine çoğu bakterilere etkili antibiyotikler enjekte edilir. Antibiyotik kullanımı yaygın olarak kabul edilmekle beraber yardımcı olarak steroid kullanımı tartışmalı. Steroidle göz içindeki enfalamasyonun azalmasına yardım edebilir. Bu derlemede antibiyotiklere ek olarak steroid vermenin hasta sonuçlarına etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Ana sonuçlar

Güney Afrika, Hindistan ve Hollanda’da yapılmış 3 çalışma bulduk. Bu çalışmalara alınan katılımcıların hemen hemen tümünde katarakt ameliyatı sorasında gelişen endoftalmit vardı. Üç çalışmada da göz içine deksametazona ek iki antibiyotik enjeksiyonu, sade antibiyotik enjeksiyonuna karşı kıyaslandı. Kesinliği düşük kanıtlar deksametazon alan hastalarda tedaviden 3 ve 12 ay sonra, deksametazon verilmeyenlere kıyasla daha iyi görme sonuçları sağlandığını gösterdi. Ancak steroid kullanımının endoftalmitin iyileşmesine etkisi ve zararları belirsizdi. Çoğu sonuçlar için sonuçların kesin olmaması nedeniyle doktorun bir göz prosedürü sonrasında görülen endoftalmiti tedavi etmek için antibiyotikle birlikte steroid kullanıp kullanmaması gerektiği belirsiz.

Güncellik

Bu derleme için 8 Aralık 2016 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar arandı.

Kaynak

Kim CH, Chen MF, Coleman AL. Adjunctive steroid therapy versus antibiotics alone for acute endophthalmitis after intraocular procedure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD012131. DOI: 10.1002/14651858.CD012131.pub2

Orijinal özet için: Endoftalmitte Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar