Glokomda Topikal İlaç Kullanma Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme glokomlu hastaların göz damlalarını nasıl damlattığının, damlaların ne kadar iyi iş gördüğünde fark yaratıp yaratmayacağını anlamayı amaçlıyor. Soruyu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmalar toplandı ve analiz edildi, 2 çalışma bulundu

Anahtar mesajlar

Glokomlu hastaların göz damlalarını nasıl damlattığı damlaların ne kadar iyi işe yaradığını etkileyip etkilemediği belirsiz.

Derlemede ne çalışıldı?

Glokom dünyada önde gelen körlük nedenidir. Optik sinir gözün, beyne görmeyle ilgili bilgilerini gönderdiği parçadır. Glokomlu gözde görme yetisi optik sinirin hasara uğraması nedeniyle kaybedilebilir. Bu hasar bazen göz içi basıncının (GİB) çok yüksek olduğunda meydana gelir. Bazen optik sinirde bir hasar olmadan gözde basınç çok yüksek olabilir (oküler hipertansiyon). Glokom ve oküler hipertansiyon tedavisinin ana hedefi göz içi basıncını düşürmektir. İlk tedavi olarak en sık göz damlaları gibi topikal tedaviler kullanılır. Damlaları uygulamak için spesifik yolların teşviki, örneğin gözleri kapama ya da nazolakrimal oklüzyon (gözü kapama ve iç köşesine bastırma) gözde emilen ilaç miktarını artırmak ve vücuda geçen ilaç miktarını düşürmeyi hedefler.

Ana sonuçlar

Göz damlalarını damlatma farklı yollarını kıyaslayan 2 çalışma bulduk. İkisinde de glokoma veya oküler hipertansiyona karşı tek başına prostaglandin kullanıldı. ABD’de yapılan ilk çalışmada damlatmadan sonra gözleri bir ve üç dakika kapatmanın GİB’i düşürmede etkisi değerlendirildi.

İtalya’da yapılan ikinci çalışmada göz damlasını damlattıktan sonra artık sıvıları silmenin göz çevresindeki dokularda daha az değişime yol açıp açmadığı araştırıldı.

ABD çalışmasında bir ve iki hafta sonra, damladan sonra gözü bir ve üç dakika kapatmanın, belli bir süre kapatmamaya kıyasla GİB’de fark yaratmadığı bulundu.

İtalyan çalışmasında 4 ay sonra fazla sıvıyı silen katılımcılarda kirpikler silmeyenlere göre daha kısaydı.

Sürmekte olan ve sonuçları henüz çıkmamış iki çalışma belirledik.

İki çalışma ve kesin olmayan sonuçlara dayanarak, göz damlalarını farklı şekillerde damlatmanın glokomlu hastalara bir etkisi olup olmadığı belirsiz.

Güncellik

Bu derlemede 8 Aralık 2016 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar derlendi.

Kaynak

Xu L, Wang X, Wu M. Topical medication instillation techniques for glaucoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD010520. DOI: 10.1002/14651858.CD010520.pub2

Orijinal özet için: Glokomda Damla Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar