Guillain-Barré Sendromunda Plazma Değişimi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Guillain-Barré sendromu (GBS) olan hastalarda plazma değişiminin etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

GBS periferik sinirlerin nadir görülen ve ciddi bir iltihabi hastalığıdır. Felç ve duysal bozukluklara neden olur. GBS görülen birçok hastanın yakın geçmişinde sinirlere karşı allerjik bir saldırıya neden olabilen göğüs ya da barsak enfeksiyonu bulunur. Enfeksiyona karşı gelişen antikorlar sinirleri de hedef alır ve GBS’ye yol açar. Plazma değişimi antikorları da içeren çözünür faktörleri kandan giderir ve tedavi olarak kullanılır. Plazma değişiminde kişinin kendi plazması yerine yapay plazma eşdeğeri, genellikle bir albümin solüsyonu verilir.

Çalışma özellikleri

Katılımcıların plazma değişimine ya da destekleyici bakım dışında tedavi verilmemesine atandığı araştırmalar için tıbbi veri tabanları geniş olarak araştırıldı. Toplam 649 katılımcı ile yürütülen 6 araştırma bulundu. Tümünde de plazma değişimi destekleyici bakımla kıyaslandı. Tümünde de katılımcılar ve bakıcılarının verilen tedaviden haberdar olması (körleme olmaması) dışında kayırma hatası riski düşüktü. Değişik sayıda plazma değişimlerini kıyaslayan iki başka çalışma analize alınamadı ancak tartışmaya dâhil edildi.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Plazma değişimi GBS hastalarında toparlanmayı hızlandırdı. Nüks riskinde tedaviyi izleyen muhtemel hafif bir artış dışında zarara neden olmadı. Buna rağmen plazma değişimi muhtemelen bir yılın sonunda kas kuvvetinin tamamen geri kazanılması şansını artırıyor. Bu derlemenin 2001 yılındaki ilk yayınından sonra yeni araştırma yapılmadı. Ancak plazma değişimini İV insan immünglobulini verilmesine karşı kıyaslayan araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar başka bir Cochrane derlemesine dâhil edildi ve iki tedavinin etkilerinin benzer olduğunu gösteriyor.

Kanıtlar 18 Ocak 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Chevret S, Hughes RAC, Annane D. Plasma exchange for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD001798. DOI: 10.1002/14651858.CD001798.pub3

Orijinal özet için: Guillain-Barré Plazma Değişimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv