Miyopi Tedavisinde İki Farklı Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme miyopi tedavisinde laser yardımlı subepiteliyal keratektominin (LASEK) , laser yardımlı in-situ keratomilözden (LASIK) daha iyi olup olmadığını amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmaları aradık ve topladık, dört araştırmayı derledik.

Anahtar mesajlar

Miyopi tedavisinde LASEK’mi yoksa LASIK’in mi daha iyi olduğu belirsiz.

Derlemede ne yapıldı?

Miyopide uzak görüş bozulmuş olup dünyada en sık görülen refraktif kusur. Gözlük ya da kontakt lensle tedavi edilebiliyor. Cerrahi düzeltme LASEK ya da LASIK girişimleriyle yapılıyor. Her ikisinde de korneayı şekillendirmek için laser kullanılarak kırma kusuru giderilip ve lens ya da gözlük gerekmeden net görüş sağlanıyor.

Ana sonuçlar

Konuya ilişkin dört araştırma bulundu. İkisi Çin, biri Türkiye’de yapıldı. Birinin yeri belirsizdi. Çalışmalara 18 – 60 yaş arası, hafif – orta arası miyopili erkek ve kadınlar alındı.

Bu çalışmalar LASEK ve LASIK kıyaslamasında sadece çok düşük kalitede kanıt sağlıyor. Bunlardan birinin görüş ya da yaşam kalitesi için daha iyi olup olmadığı belirsiz. Zararlı etkiler hakkında sınırlı miktarda bilgi sağlandı. Ciddi problemler nadir görüldü. Bir çalışmada LASEK grubunda daha fazla insanda miyopi geri dönüşü oldu, LASIK grubunda da daha çok hastada fazla düzeltme (hipermetropi oluşması) görüldü.

Güncellik

24 Ekim 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar tarandı.

Kaynak

Kuryan J, Cheema A, Chuck RS. Laser-assisted subepithelial keratectomy (LASEK) versus laser-assisted in-situ keratomileusis (LASIK) for correcting myopia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD011080. DOI: 10.1002/14651858.CD011080.pub2

Orijinal özet için: Miyopi Tedavisinde Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv