Venöz Tromboembolide İlk Tedavi Olarak Ciltaltı Fraksiyone Olmayan Heparin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Venöz tromboemboli (VTE), derin venlerde (en sık bacak) kan pıhtılaşmasıdır, pıhtı damardan kopup akciğer arterlerini tıkayabilir (pulmoner emboli). VTE tedavisinde daha fazla pıhtılaşmayı önlemek için heparin enjeksiyonları gerekir. Heparin iki şekilde bulunur: Fraksiyone olmayan heparin (FOH) ve düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH). FOH sürekli olarak damar içi yolla veya cilt altı (SC) enjeksiyonlarla verilebilir, DMAH’lar cilt altı yolla verilir. Bu derlemede cilt altı FOH’un tekrarlayan pıhtıları önleme, mortalite ve majör kanamalar üzerindeki etkileri İV FOH ve DMAH’a karşı ölçüldü. Bu derleme 2009 yılında yayınlanan eski versiyonun güncellemesidir.

Anahtar sonuçlar

Konuya ilişkin çalışmaları 2016 Kasımına kadar aradık ve bu güncellemeye eklenecek 1 çalışma bulduk. Toplam olarak 3593 katılımcı ile yürütülen 16 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Bu güncellememiz İV FOH veya SC DMAH’a karşı SC FOH tedavisi arasında, pıhtı tekrarlaması, ölümler ve majör kanamaları önlemede fark kanıtı olmadığını gösterdi.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda körleme olmamasından ve bildirilen olay sayısının az olmasından dolayı sonuçların belirsizliği nedeniyle kanıt kalitesi düşüktü.

Kaynak

Robertson L, Strachan J. Subcutaneous unfractionated heparin for the initial treatment of venous thromboembolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD006771. DOI: 10.1002/14651858.CD006771.pub3

Orijinal özet için: Tromboembolide SC Heparin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar