Yaşla İlişkili Maküler Dejenerasyon Olan Hastalarda Katarakt Ameliyatı


Foto: Wellcome Photo Library

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme yaşla ilişkili maküla dejenerasyonu (YİMD) olan gözlerde katarakt ameliyatının ameliyat yapılmamasına kıyasla güveni olup görmeyi iyileştirip iyileştirmediğini belirlemeyi amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak işin konuya ilişkin tüm çalışmaları aradık ve analiz ettik, 2 çalışmayı derledik.

Anahtar mesajlar

İki küçük çalışmadan sağlanan bilgiler YİMD olan gözlerde katarakt ameliyatının, bu hastalıkta kötüleşmeye neden olmadan görüşü düzeltebildiğini gösterse de halen mevcut verilerden güvenilir kararlar çıkarmak mümkün değil. Daha büyük çalışmalar yapılıp bulguları yayınlanana kadar hekimlerin YİMD hastalarına katarakt ameliyatı tavsiye edip etmemeye klinik yargıya dayanarak karar vermesi gerekiyor.

Derlemede ne çalışıldı?

Gerek katarakt gerekse YİMD görüş bozulmasının olağan nedenlerindendir; 50 yaş üstü hastalarda da sık olarak birlikte görülür. Kataraktta gözün lensi opaklaşır, çıkarılması başka sorunu olmayan birçok göze görüşü yeniden kazandırır. YİMD hastalığında merkezi görmeden sorumlu bölge olan maküla bozulur. Bazı hekimler YİMD’li gözlerde katarakt ameliyatının opak lensi gözde bırakmaktan daha fazla görme kaybı riski getireceğine inanır.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye erken katarakt cerrahisini (iki hafta içinde) gecikmiş ameliyatla (6 ayda) kıyaslayan iki araştırma dâhil edildi. Bir çalışmada hemen ameliyata alınan hastalarda 6 ayda görüş, gecikmiş ameliyat planlanan hasta grubundan daha iyiydi. Diğer çalışmada 12 ayda hangi grupta görüş iyileşmesi olduğu belirsizdi.

Bir çalışmada kimsede YİMD kötüye gitmedi; diğer çalışmada erken ameliyat grubunda bir hastada YİMD kötüleşti.

İki çalışmada da yaşam kalitesi ölçüldü; bir çalışma erken ameliyat grubunda yaşam kalitesinin daha iyi olduğunu gösterdi, ikincisinde veri analizi için yeterli bilgi raporlanmadı.

Çalışmalarda ters olaylar raporlanmadı.

Güncellik

Derleme için 2 Aralık 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar arandı.

Kaynak

Casparis H, Lindsley K, Kuo IC, Sikder S, Bressler NM. Surgery for cataracts in people with age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD006757. DOI: 10.1002/14651858.CD006757.pub4

Orijinal özet için: YİMD ve Katarakt Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar