Yeni Doğan Bebeklerde Sepsis Tanısı İçin Moleküler Testler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni doğan bebeklerde moleküler testler enfeksiyonları standart kültür metotlarından daha iyi belirler mi?

Arka plan

Yeni doğan bebeklerde enfeksiyon belirlemek için güncel yöntem kan ya da diğer vücut sıvılarının alınıp laboratuarda kültür yapılmasıdır. Ancak kültür yönteminde bazı enfeksiyonlar atlanabiliyor ve sonuç uzun sürede alınıyor (48 – 72 saat). Yeni metotlarda enfeksiyonu belirlemek için, bakteriler ya da enfeksiyon yapan başka organizmaların DNA’sı aranıyor. Mikrobiyolojide ilerlemeler enfeksiyon belirlemede yani moleküler testler getirdi. Moleküler testler hızlı ve geleneksel kültür yöntemlerine kıyasla daha fazla enfeksiyonu belirleyebiliyor.

Çalışma özellikleri

Yani doğan bebeklerde enfeksiyon belirlemek için moleküler metot kullanımına dair kanıtları araştırdık. Enfeksiyon tanısında yeni moleküler metotları kan ve spinal sıvı kültürüyle kıyaslayan 35 araştırma bulundu.

Fon kaynakları

Yok.

Anahtar sonuçlar

Hızlı sonuçlar sağladığı için moleküler metotların çok faydalı ek testler olabildiği bulundu.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede yani doğan bebeklerin seçimiyle ilgili bazı sorunlar olmakla beraber çalışmalarda kullanılan metotlar genel olarak yeterliydi. Kanıt kalitesine düşükle orta arasında değer biçtik.

Kaynak

Pammi M, Flores A, Versalovic J, Leeflang MMG. Molecular assays for the diagnosis of sepsis in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD011926. DOI: 10.1002/14651858.CD011926.pub2

Orijinal özet için: Sepsiste Moleküler Test

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv