Çoğul Gebelere Emzirme Eğitimi Ve Destek

Cochrane derleme özeti

Konu

Emzirmenin bebeklere; barsak, akciğer ve kulakların iltihabi hastalıklarına ve daha uzun vadeli diyabet, obesite gibi problemlere karşı korunma; bilişsel sonuçlarda iyileşme ve anneyi meme kanserine karşı koruma dâhil birçok faydası var. Emzirme oranları birden fazla bebek doğuran kadınlarda, tek bebeği olanlardan daha düşük. Ancak çoğul bebeklerde (ikiz, üçüz ve daha fazla) emzirmede yenilmesi gereken güçlükler var. Eğitim ve desteğin emzirmeye başlayan kadın sayısını artırdığı ve miyadında sağlıklı tek bebeklerde emzirme süresini artırdığı bulundu. Bu eğitim ve destek herhangi bir çalışan ya da sağlık profesyonellerince sağlanabilir, doğum hazırlığında veya doğum sonrasında verilebilir.

Birden fazla bebeği olan annelerin bebeklerini emzirmek için yenmesi gereken ek güçlükleri olduğundan ek tavsiyeler ve desteğe ihtiyaçları olabilir. Sık emzirme, birden fazla bebeğin potansiyel olarak değişken ihtiyaçlarını koordine etme veya süt sağma ve farklı bebekleri farklı metotlarla besleme gibi ekstra gereksinimleri olabilir. Erken doğurma ihtimali daha fazla olan annelerin bebekleri yeni doğan YBÜ’ye alınabilir ve emzirmeye başlama gecikebilir ya da erken bırakılabilir.

Önemi

Emzirme bebeğin sağlık ve gelişimine yardım eder. Birden fazla bebek doğurmak emzirmeyi düşünen anneye ekstra zorluklar getirir. Annelerin süt sağma, bağış süt kullanma, sütün kuvvetlendirilmesi ve çeşitli beslenme takviyesi metotları gibi seçenekleri düşünme ihtimalleri de fazladır. Bazı anneler sağılmış sütle beslenmeyi tercih edebilir, böylece verilen süt miktarından emin olabilir. Eğitim ve desteğin çoğul bebek annelerine faydası olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Bulunan kanıtlar

30 Haziran ve 1 Temmuzda randomize kontrollü araştırmaları aradık ve 10 araştırma (23 rapor) bulduk ve derlemeye aldık. Tümü de çoğul bebekli anneler için değil tüm anneler için eğitim ve destek çalışmalarıydı ve özellikle çoğul doğumları incelemede metodolojik sorunlar getirdi. Araştırmalara toplam 5787 kadın dâhil edildi (bir küme randomize çalışmaya alınan 512 kadın dâhil). Çoğul gebelikten doğan bebek sayısı düşük olup çalışmaların hiçbirinden müdahalelerin çoğul bebek annelerinde nasıl iş gördüğüne dair bilgi sağlayacak yeterli sayı sağlanamadı. Çalışmaların nasıl yürütüldüğüyle ilgili, kadınların destek alan grupta olup olmadıklarını bilmeleri gibi birkaç problem vardı.

İki çalışmanın yazarları çoklu doğum yapan kadınlarla (toplam 42 kadın) ilgili bulgularını gönderdi. Araştırmalarda evlerde hemşire vizitleri olağan bakıma karşı (15 kadın) ve telefonla akran danışmanlığı olağan bakıma karşı (27 kadın) kıyaslandı. Emzirmeyi ya da ayrıcalıklı emzirmeyi doğum sonrası 4 hafta ve 6 aydan önce bırakan kadın sayısı incelendi ve müdahalelerden sağlanan net bir iyileşme bulunmadı. Bir çalışmada 15 kadının tümü, ikincisinde 27 kadından 25’i emzirmeye başladı. Süt sağımı hakkında bilgi bulunamadı. 15 popülasyonlu çalışmada anne tatmini gibi başka ölçütler raporlandı ancak sayı bir karar çıkarmamıza müsaade etmeye yetersizdi.

Bulguların anlamı

Verilen eğitim ve desteğin çoğul bebek annelerine faydası olup olmadığına dair mevcut randomize kontrollü araştırma kanıtlarından karar çıkaramadık. Çalışmalardan hiçbiri çoğul bebek annelerine destek veya eğitim sağlamak için tasarlanmamıştı. Hangi tip eğitim ve desteğin bu annelerin bebeklerini emzirmelerinde fayda sağlayacağını anlamak için daha çok araştırma gerekiyor. Bu çalışmaların verileri uygun bir yolla çoğul bebekler için sunulabilir ve analiz edilebilir.

Kaynak

Whitford HM, Wallis SK, Dowswell T, West HM, Renfrew M. Breastfeeding education and support for women with twins or higher order multiples. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD012003. DOI: 10.1002/14651858.CD012003.pub2

Orijinal özet için: Çoğul Gebeler, Emzirme ve Destek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar