Üriner Kateter Yıkama Solüsyonları Ne Kadar Etkili?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Üriner kateter (idrar sondası) yıkama solüsyonlarının etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Bu derleme 2010 yılında yayınlanan eskinin güncellemesidir.

Arka plan

Birçok nedenle bazı insanlarda mesane yeterince boşaltılamaz ya da idrar kaçırma olur. İdrar sondaları mesaneye yerleştirilen ve idrarı bir toplama torbasına alan yumuşak hortumlardır ve yukarıdaki sorunları yaşayan hastalarda sık kullanılır. Kadın ve erkeklerde aynı tip sondalar kullanılır.

Birleşik Krallıkta evde bakım alan hastaların %4’ü ve bakımevlerinde kalan insanların %9’u (ancak muhtemelen %40’a yakını) kalıcı sondalarla yaşıyor.

Sonda bakımı, özellikle uzun süreli kullanımda güç olabilir ve problemler çıkabilir.

Mesanede uzun süre tutulduğunda sonda tıkanması görülebilir. Tıkanmaları uzun süre sonda kullanan insanların yarısında görülür ağrı ve üzüntüye neden olur. Tıkanmayı önlemek ya da gidermek için sonda içine sıvı solüsyonlar enjekte edilebilir, buna yıkama denir. Bu problemler idrar sondası tıkanan insanlar için profesyonel sağlıkçıların yardımı gerektiği anlamına geliyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 232 Mayıs 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye, çalışmaya toplam 349 hasta ile başlanıp 217’si ile bitirilen 7 araştırmanın bilgilerini dâhil ettik. Çalışmaların 2’si bu güncellemeye yeni katıldı. Araştırmalar 1979 ile 2014 yılları arasında yayınlandı ve ABD (3 çalışma), Birleşik Krallık (2 çalışma), kanada ve Finlandiya’da yürütüldü.

Çalışmalara uzun süre sondayla yaşayan hastalar alındı. Hastalar sonda yıkama ya da yıkamama gruplarına rastgele ayrıldı ve etkiler kıyaslandı. Farklı tipte yıkama solüsyonlarını kıyaslayan çalışmaları da dâhil ettik.

Dört çalışmada yıkama kullanımının, solüsyonda kan görülmesi, kan basıncında değişimler ve mesane spazmları gibi muhtemel zararlı etkileri de raporlandı.

Fon kaynakları

Derlenen çalışmalara fonlar Pharmaceuticals Inc (Linsenmeyer 2014); Alberta Heritage Foundation for Medical Research and the Canadian Nurses Foundation (Moore 2009); National institute of Aging, National Institutes of Health (Muncie 1989); Paralyzed Veterans of America Spinal Cord Research Foundation (Waites 2006) tarafından sağlandı. 3 çalışmada fon kaynağı raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

Sonda yıkamaların faydalı olup olmadığını belirlemek için yeterli miktarda iyi araştırma kanıtı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalar genel olarak küçüktü ve metodolojik kusurları vardı. Bu kusurlar arasında katılımcıların gruplara nasıl randomize edildiği ve grupların gerek katılımcılar gerekse araştırmacılar için nasıl körlendiği var. Kanıt kalitesi düşük ve çok düşük arasındaydı. Bu araştırma sorusuna kesin bir cevap sağlamak için yeni çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Shepherd AJ, Mackay WG, Hagen S. Washout policies in long-term indwelling urinary catheterisation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD004012. DOI: 10.1002/14651858.CD004012.pub5

Orijinal özet için: İdrar Sondası Yıkama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv