Şaşılık Tedavisinde Botulinum Toksini


Foto: Mike Wacht / Flickr

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme şaşılık tedavisinde botulinum toksininin ke kadar faydalı olduğunu anlamayı hedefliyor. Bu soruyu cevaplamak için ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 6 araştırma derlendi.

Anahtar mesajlar

Şaşılıkta botulinum toksini kullanımının fayda ve zararları belirsiz.

Derlemede ne çalışıldı

Şaşılıkta gözlerin hizalaması bozulur. Genellikle bir göz içe ya da dışa döner. Daha nadiren yukarı ya da aşağı döner.

Şaşılık görmede bulanma ya da çift görmeye neden olur. Çocuklarda tutulan gözde görüşün uzun vadede gelişimini etkileyebilir. Birçok nedeni vardır. Çoğu olguda problem göz çevresindeki kas ve sinirlerle ilgilidir.

Hekim botulinum toksinini göz etrafındaki kaslardan birini geçici olarak felç etmek için kullanabilir. Bu gözlerin daha doğru hizalanmasını sağlayabilir ve görüş bulanması ya da çift görme azalır. Botulinum toksin kullanımıyla ilgili bir problem göz kapağında düşmeye (ptozis) neden olabilmesidir.

Derlemenin ana sonuçları:

* primer tedavi ya da yeniden tedavi gereken çocuklarda botulinum toksini kullanımı ameliyata kıyasla fark yaratmayabilir ya da hizalamanın düzelme ihtimalini hafifçe azaltır (düşük kesinlikte kanıt);

* şaşı erişkinlerde botulinum toksini kullanımı hizalamanın düzelme ihtimalini ameliyata kıyasla azaltabilir (düşük kesinlikte kanıt);

* 6. kafa çifti felci olan hastalara botulinum toksini verildiğinde gözlerde doğru hizalamanın geri kazanım ihtimali tedavi yapılmamasına kıyasla benzerdir ya da az artar (düşük kesinlikte kanıt);

* sade cerrahiye kıyasla botulinum toksinini cerrahi ile birlikte kullanımına dair kanıtlar çok belirsiz (çok düşük kesinlikte kanıt);

Bu çalışmalarda botulinum toksini alan hastalarda ptozis sık görüldü. Etkilenen hasta oranı 1/10 ile ½ arasındaydı. Tedavi durdurulduğunda tüm hastalar iyileşti. Hastalar sodyum hyaluronatla kombine toksinle tedavi edildiğinde, sade toksin kullanımına kıyasla daha az ptozis görüldü.

Güncellik

Bu derleme için 11 Temmuz 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar tarandı.

Kaynak

Rowe FJ, Noonan CP. Botulinum toxin for the treatment of strabismus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD006499. DOI: 10.1002/14651858.CD006499.pub4

Orijinal özet için: Şaşılıkta Botoks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar