Ayaktan Bakım Merkezlerinde Ödeme Yöntemleri


Foto: Family Medical Practice Hanoi / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme ayaktan bakım merkezlerinde farklı ödeme sistemlerinin etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Konya ilişkin tüm araştırma çalışmalarını derledik ve analiz ettik, toplam 21 çalışma derlendi.

Anahtar mesajlar

Performans için ödeme sisteminin servis sağlayıcı davranışı ya da hastanın sağlık bakım hizmetlerini kullanımına muhtemelen sadece küçük bir faydası var ya da az bir faydası var veya hiç fark yaratmıyor. Bir zarara neden olup olmadığından emin değiliz. Başka sistemlerin fayda veya zararları hakkında araştırma eksikliği ya da çok düşük kesinlikte olması nedeniyle kuşkuluyuz.

Derlemede ne çalışıldı?

Hastalara yataklı hastaneler yerine ayaktan teşhis tedavi yoluyla sağlık bakım hizmeti önerilir. Ayaktan kurumlar; birinci basamak sağlık bakım merkezleri, ayaktan klinikler, acil bakım merkezleri, aile planlama merkezleri, ruh sağlığı merkezleri ve diş klinikleridir.

Devlet ve sağlık güvencesi kurumlarının ayaktan bakım kurumlarının hizmetlerine karşılık yapacağı ödemeler için farklı sistemler vardır. Bu sistemler aşağıdakilerdir:

* Bütçe sistemleri. Kuruma belli bir dönemin masraflarını karşılamak üzere sabit bir miktar para verilir;

* Kişi başına ödeme sistemleri. Kuruma belli bir dönemin masraflarını karşılamak üzere her hasta için sabit bir miktar para verilir;

* Hizmet için ücret sistemleri. Ödeme, sağlık kuruluşunun sağladığı spesifik hizmetler bazında yapılır;

* Performansa dayalı ödeme sistemleri. Ödeme kısmen kurumun sağlık hizmeti sağlayıcılarının performansına dayanır.

Farklı ödeme sistemlerinin sağlık kurumlarının nasıl bakım sağladığına farklı etkileri olabilir. Bu farklar iradi ya da irade dışı olabilir ve fayda da zarar da getirebilir. En iyisi, bir ödeme sistemi sağlıkçıya doğru hizmetleri doğru hastalara en iyi ve en mali etkin yolla sağlamaya teşvik edebilmelidir. Ancak ödeme sistemleri sağlık hizmeti sunucusunun düşük kalitede, pahalı ve gereksiz bakımlar sağlamasına da yol açabilir, bu da sonuçta hastanın sağlığını olumsuz etkiler.

Bu derlemede ayaktan tedavi kurumlarında farklı ödeme sistemlerinin etkileri değerlendirildi. Başka derlemelerde değişik ödemem sistemlerinin ferdi olarak sağlık profesyonelleri ve yataklı kurumlar üzerine etkileri de değerlendirildi.

Ana sonuçlar

Konuya ilişkin olarak, Birleşik Krallık, ABD, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Afganistan, Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yapılmış 21 araştırma bulduk. Çalışmaların çoğu birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapıldı. Çalışmalarda adam başı sistem, hizmet için ödeme sistemi ve farklı tipte performansa karşılık ödeme sistemleri değerlendirildi.

Performansa dayalı ödeme sistemleri,

* Hizmet sağlayıcının bası test ve tedavilerini kullanımını muhtemelen hafifçe iyileştirir;

* Sağlık hizmeti sağlayıcının kalite güvence kriterleriyle uyumunda muhtemelen az fark sağlar ya da hiç sağlamaz;

* Hastanın sağlık hizmeti kullanımında az fark yaratabilir ya da hiç yaratmaz;

* Hastanın sağlık durumunda az fark yaratır ya da hiç yaratmaz.

Antibiyotik kullanımını azaltmayı hedefleyen; performansa dayalı ödemeyle kombine edilen kişi başına ödeme muhtemelen hizmete dayalı ödemeye kıyasla antibiyotik kullanımını hafifçe azaltır.

İki çalışmada kişi başına ödeme, hizmete karşılık ödemeyle kıyaslandı ancak kanıtların kesinliğini çok düşük olarak değerlendirdik.

Bütçe sistemlerini değerlendiren araştırma bulunmadı.

Güncellik

2016 Martına kadar yayınlanmış çalışmalar arandı.

Kaynak

Yuan B, He L, Meng Q, Jia L. Payment methods for outpatient care facilities. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011153. DOI: 10.1002/14651858.CD011153.pub2

Orijinal özet için: Ayaktan Sağlık Kurumu Ödeme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar