Böbrek Hasarını Azaltmak İçin Bacak Kan Akımının Kısa Süreli Durdurulması

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek kan akımının azalmasına bağlı oksijen eksikliğine yüksek derecede duyarlıdır. Bu durum, böbrekte hemodiyalize ya da ölüme kadar götürebilen geri dönüşsüz hasara neden olabilir. Böbrek hasarı sadece oksijen teminindeki geçici eksikliğe bağlı değildir, aynı zamanda kan akımının yeniden satüre olmasına da bağlıdır. Bu aşamada toksik ürünler serbest kalır ve vücutta, böbreğin daha fazla hasara uğramasına neden olan bir reaksiyon başlatır; buna “iskemi reperfüzyon hasarı” denir. Böbreğe oksijen temin edilememesi, örneğin büyük ameliyatlarda görülebilen kan basıncı değişimleri gibi birçok nedene bağlı olabilir.

Ne yapıldı?

Hipotezimiz, bir organın kan akımını zararsız kısa sürelerle (5 dk.) kesmenin bu organda (yerel iskemik kondisyon kazandırma) ve uzak başka organlarda da (uzaktan iskemik kondisyon kazandırma) hasarı azaltabileceğidir. Bu kan akımı engelleme bir kol ya da bacağa sarılan tansiyon aleti kafını şişirerek kolayca ve güvenle sağlanabilir. Bu uzak iskemik kondisyonlandırmanın mekanizması kesin olarak bilinmiyor, ancak uzak organdan böbreğe kan akımı veya sinir sistemi ile bir koruyucu sinyal gittiği varsayılıyor.

Bu analizde primer amacımız, uzaktan iskemik kondisyon kazandırmanın bir cerrahi prosedüre giren hastalarda olabilecek böbrek hasarını azaltmada etkili ve güvenli olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Böbrek naklinden sonra görülen böbrek hasarının altında yatan patofizyoloji farklı olabilir bu nedenle bununla ilgili çalışmalar dışlandı. Derlememizde uzaktan iskemik kondisyon kazandırmanın diyaliz gereksinimi, hastanede kalış ve mortaliteye etkileri değerlendirildi.

Bulgular

Konuya ilişkin tüm randomize kontrollü araştırmaları bulmak için erişebildiğimiz literatürü 8 Ağustos 2016 tarihine kadar taradık. Toplam 6851 katılımcı ile yürütülen 28 araştırma analize alındı. Beş çalışmaya kalp ameliyatına giren çocuklar dâhil edildi. Erişkin çalışmalarına büyük damar ameliyatı (5 çalışma), kalp ameliyatı (9 çalışma), koroner baypas ameliyatı (10 çalışma) ve kısmi böbrek rezeksiyonu (bir çalışma) yapılan hastalar alındı. Çalışmaların genel kalitesi kabul edilebilirdi.

20 çalışma ekonomik çıkar olmadan fonlandı. Bir çalışma ticari çıkarı olan kaynaktan fon aldı. Diğer 7 çalışmada fon kaynağı bildirilmedi.

Ters etkiler raporlayan 15 çalışmada bildirildiğine göre tansiyon aleti kafıyla uzaktan iskemik kondisyon kazandırma güvenli görüldü (müdahale grubunda 6/1999’a karşın kontrolde 1/1994). Ancak damar klempleme yoluyla uzaktan iskemik kondisyon kazandırma damar komplikasyonlarına neden olabiliyor.

Hasara neden olabilecek ameliyatlara giren hastalarda postop 1, 2 ve 3 gün sonra ölçülen böbrek hasarı uzaktan iskemik kondisyon kazandırmayla azalmadı. Bu yöntemle diyaliz gereksinimi, hastanede kalış ve ölümler azalmadı.

Karar

Kafla uzaktan iskemik kondisyon kazandırma güvenli olmakla beraber mevcut veriler böbrek hasarını önlemede etkinliğini onaylamıyor.

Kaynak

Menting TP, Wever KE, Ozdemir-van Brunschot DMD, Van der Vliet DJA, Rovers MM, Warle MC. Ischaemic preconditioning for the reduction of renal ischaemia reperfusion injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010777. DOI: 10.1002/14651858.CD010777.pub2

Orijinal özet için: Uzaktan İskemik Kondisyon Kazandırma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv