Düşük Ve Orta Gelirli Ülkelerde Miyadında Yeni Doğanlarda Morbidite Ve Mortaliteyi Önlemek İçin A Vi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Düşük ve orta gelirli ülkelerde miyadında yeni doğanlara verilen A vitamini takviyesi morbidite ve mortaliteyi önler mi?

Arka plan

A vitamini insan bedeninin normal işlevini sürdürebilmesi için gereken önemli bir mikro-besindir. Gelişen dünyada birçok gebe kadında A vitamini eksikliği bulunur. Gebelikte bebeğin gelişimini desteklemek ve bebeğin karaciğerindeki depoları oluşturmak için fazladan A vitamini gerekir annede bu vitaminin eksikliği bebekte de eksikliğe götürebilir ve bebeğin sağlığına ters etkileri olabilir. 6 aydan büyük bebeklere, ölümler ve sağlık üzerindeki ters etkileri azaltmak için A vitamini vermenin faydaları belgelendi ancak 1 – 5 ay arası bebeklerde bu etkiyi gösteren kanıt bulunmuyor. Yeni doğan döneminde (ilk ay içinde) A vitamini takviyesinin potansiyel faydaları araştırılıyor.

Çalışma özellikleri

Derlememizde toplam 168 460 yeni doğanla yürütülen 12 araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda müdahale gruplarına A vitamini verildi.

Anahtar sonuçlar

Tüm bebeklere ait verilerin analizi 6. ayda bebek ölümlerinde müdahaleyle anlamlı fark göstermedi, 12 aydaki bebek ölümleri için de benzer bulgular elde edildi.

Kanıt kalitesi

Önemli sonuç ölçütlerinin çoğu için kanıt kalitesine düşük değer biçtik. İkisi, “takviye sonrası ilk 48-72 saatlerde ishal olayları” ve “miyadında bebeklerde 6 ayda tüm nedenlerden ölümler” içinse kanıtlara sırasıyla düşük ve çok düşük kaliteli olarak değer biçildi.

Kaynak

Haider BA, Sharma R, Bhutta ZA. Neonatal vitamin A supplementation for the prevention of mortality and morbidity in term neonates in low and middle income countries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD006980. DOI: 10.1002/14651858.CD006980.pub3

Orijinal özet için: Yeni Doğana A Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv