Erişkin C. Difficile İshalinde Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Clostridium difficile (C. difficile) kalın barsakta (kolon) zarar vermeden yaşayan bir bakteridir, ancak bir nedenle antibiyotik alındığında çoğalabilir ve kolonda yaşayan normal bakterilerin çoğunun yerine geçer. Bu aşırı çoğalma C. difficile ile ilişkili ishale (clostiridium difficile enfeksiyonu-CDE) neden olur. Belirtileri ishal, ateş ve karın ağrısıdır. CDE hafif geçebilir ancak birçok olguda çok ciddidir ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir. CDE’ye karşı önerilmiş birçok tedavi bulunuyor ancak en sık kullanılanı enfeksiyona neden olan antibiyotiği kesmek ve bakteriyi öldüren bir antibiyotik yazmaktır. Klinik araştırmalarda birçok antibiyotiğin etkisi test edildi, bu derleme güncellemesinde bu antibiyotik kıyaslamaları incelendi.

Metot

Tıbbi literatürü 26 Ocak 2017 tarihine kadar taradık. İki antibiyotiği kıyaslayan ya da tek bir antibiyotiğin farklı dozlarını test eden tüm randomize kontrollü araştırmalar dâhil edildi. Antibiyotiğin plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslamaları da araştırıldı ancak düşük kaliteli bir plasebo kontrollü araştırma dışında araştırma bulunamadı. Antibiyotiği antibiyotik olmayan tedaviye karşı kıyaslayan araştırmalar dışlandı.

Sonuçlar

Toplam 3215 katılımcı ile yürütülen 22 çalışma derlemeye alındı. Çalışmaların çoğunluğuna, ağızdan alınan antibiyotikleri tolere edebilen hafif ile orta şiddette CDE’li katılımcılar alındı. Derlemelerin 16’sında şiddetli CDE’si olan katılımcılar dışlandı, diğerlerine de az sayıda şiddetli CDE olgusu alındı. 12 değişik antibiyotik test edildi. Çoğu çalışmada vankomisin ve metronidazol başka antibiyotiklere karşı kıyaslandı. Bir küçük çalışmada vankomisin plaseboya karşı kıyaslandı. Antibiyotik tedavisini plasebo verilen ya da tedavi verilmeyen kontrole karşı kıyaslayan başka çalışma olmadı.

Derlenen 22 çalışmanın 17’sinde kalite sorunları vardı. Dört çalışmada vankomisin uzun süreli semptomatik şifa (ishalde iyileşme ve enfeksiyonda nüks olmaması) sağlamada metronidazole üstün bulundu. Bu bulguyu destekleyen kanıtların kalitesine orta değer biçtik.

Yeni bir antibiyotik olan fidaksomisin iki büyük çalışmada vankomisine üstün bulundu. Bu bulguyu destekleyen kantıların kalitesi ortaydı. Bu antibiyotikler arasındaki etkinlik farkı çok büyük olmadığı ve metronidazolün vankomisin ya da fidaksomisinden çok daha ucuz olduğunu göz önüne almak gerekir.

İki küçük çalışmanın meta analizi teykoplanin’in semptomatik şifa sağlamada vankomisinden daha etkili olabildiğini gösterdi. Bu bulguyu destekleyen kanıtların kalitesi çok düşüktü.

Bu derlemede diğer 7 antibiyotik için sağlanan kanıtların kalitesi; çalışmalar çok küçük olduğu ve çok sayıda hasta çalışmayı bitmeden bıraktığı için çok düşüktü.

Çalışmalarda 140 ölüm bildirildi, tümü de hastalarda önceden var olan sağlık sorunlarına bağlandı. Antibiyotiklere atfedilen yan etkiler olarak sadece nadir bulantı ve karaciğer enzimlerinde geçici yükselme görüldü.

On günlük tedavi için bildirilen taze maliyet verileri (Temmuz 2016 ) metronidazol 500 mg’ın 13 USD maliyetle en ucuz antibiyotik olduğunu gösteriyor. Vankomisin125 mg 1779 USD, fidaksomisin 200 mg 3453.83 USD ve teykoplanin yaklaşık 83.67 USD’ye maloluyor.

Karar

Şiddetli CDE hastalarının çoğu çalışmalardan dışlandığı için buna karşı yapılan antibiyotik tedavisiyle ilgili kesin karar çıkarılmıyor. Tedavi verilmeyen kontrol grubuna karşı yapılan çalışma olmaması, hafif CDE hastalarında neden olan antibiyotiğin kesilmesinden öte bir antibiyotik tedavisi gereğiyle ilgili karara izin vermiyor.

Ancak, orta kalitede kanıtlar vankomisinin metronidazole ve fidaksomisinin vankomisine üstün olduğunu gösteriyor. Bu ilaçlar arasındaki etkinlik farkları çok büyük değil ve metronidazolün diğerlerine karşı avantajı çok daha düşük maliyeti. Teykoplaninle ilgili kanıtlar çok düşük kalitede. Bu ilacın diğerleri kadar bir performansı olduğunu belirlemek için daha büyük çalışmalar gerekiyor. En ucuz iki antibiyotik olan metronidazol ve teykoplanini kıyaslayan bir çalışma ilginç olabilir.

Kaynak

Nelson RL, Suda KJ, Evans CT. Antibiotic treatment for -associated diarrhoea in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD004610. DOI: 10.1002/14651858.CD004610.pub5

Orijinal özet için: Antibiyotik Diyaresinde Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar