Vaginal Doğumlarda Rutin Veya Selektif Epizyotomi

Cochrane derleme özeti

Konu

Normal doğum, özellikle bebeğin başı doğurtulurken vagina ve çevre dokularda yırtılmalara neden olabilir, bu yırtıklar bazen rektuma uzanabilir. Yırtıkla cerrah olarak tamir edilir ancak iyileşmesi zaman alır. Bu şiddetli yırtılmalardan kaçınmak için hekim perinede doğumu kolaylaştırmak için makas ya da bistüriyle bir kesi yapar. Bu müdahale epizyotomi adıyla bilinir ve bazı ülkelerde doğumlarda rutin bakım politikası olarak kullanılır. Yırtılma olsun, epizyotomi yapılsın dikişle tamir edilir, şiddetli ağrı, kanama, enfeksiyon, ağrılı ilişki ve uzun süren idrar kaçırmaya neden olabilir.

Önemi

Epizyotomi dikişle tamir gerektirir ve normal doğumlarda rutin kullanımının fayda ve zararları belirsiz. Özellikle, aksi durumda kadın gereksiz bir girişime, ağrıya ve bazen uzun vadeli problemlere maruz kalabileceği için, yırtılmaları gerçekten de önleyip önlemediğini bilmemiz gerekiyor. Rutin epizyotomi politikasın uygulanıp uygulanmaması gerektiği sorusu klinik pratikte ve anneler ve bebeklerin sağlığı ve iyiliği için önemli.

Bulunan kanıtlar

Tıbbi literatür kanıtlarını 14 Eylül 2016 tarihinde tarayarak bu yeni edisyonu hazırladık. Derlememiz halen toplam 5977 kadınla yapılan ve gereğinde yapılan ve rutin epizyotomiyi anne ve bebeğe fayda ve zararlar ve enstrümanla doğum açısından kıyaslayan 11 randomize kontrollü araştırmayı içeriyor.

Araştırmalar 10 farklı ülkede yapıldı. Sağlık personelinin sadece seçici epizyotomi yaptığı kadınlarda doğumda şiddetli perineal travma oranı, rutin epizyotomi yapılanlara kıyasla %30 daha az olabilir (8 araştırma, 5375 kadın, düşük kesinlikte kanıt).

Gruplar arasında ortalama kan kaybında bir fark olup olmadığını bilmiyoruz (2 araştırma, çok düşük kesinlikte kanıt).

7 ve 5 dakikadan önceki Apgar skorunda muhtemelen fark yoktu (orta kesinlikte kanıt).

Doğumdan üç gün sonra orta ya da şiddetli ağrısı olan kadın sayısında fark olup olmadığını bilmiyoruz (1 araştırma, 165 kadın, çok düşük kesinlikte kanıt) ancak derlenen araştırmalarda kadınların ağrı değerlendirmesi iyi bir dikkatle yapılmadı.

Perineal enfeksiyon gelişen kadın sayısında az fark olabilir ya da hiç yok (iki araştırma, düşük kesinlikte kanıt); doğumdan 6 ay ya da daha sonra cinsel ilişkide ağrı bildiren kadın sayısında az fark olabilir ya da hiç yok (3 araştırma, 1107 kadın, orta kesinlikte kanıt) ve yine doğumdan 6 ay ya da daha sonra idrar kaçırmada az fark olabilir ya da hiç yok.

Doğumdan üç yıl sonra genital prolaps raporlayan bir çalışmada gruplar arasında net fark bulunmadı (düşük kesinlikte kanıt).

Araştırmalarda uzun süreli etkilerle ilgili, idrar fistülü, rektal fistül ve fekal inkontinens gibi diğer önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı.

Bir araştırmada operatif vaginal doğuma niyet edilen kadınlarda rutin ve selektif epizyotomi kıyaslandı. Sonuçlar, rutin veya kısıtlı epizyotomi kullanımı arasında şiddetli perineal travmada net fark göstermedi.

Farklı politikalar üzerinde kadınların görüşleri raporlanmadı.

Sonuçların anlamı

Genel olarak sonuçlara göre, forsepssiz vaginal doğum öngörülen kadınlarda seçici epizyotomi kullanımı daha az kadının şiddetli travma yaşaması anlamına geliyor. Bu nedenle şiddetli perineal travmayı önlemek için rutin epizyotomi yapmanın mantığını güncel kanıtlar haklı göstermiyor ve rutin epizyotominin bebek veya anne için herhangi bir faydasını belirleyemedik.

Enstrümanla doğum öngörülüp genellikle epizyotomi önerilen kadınlardaki politikayı aydınlatmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Sonuç ölçütlerinin de daha iyi standardize edilmesi ve ölçülmesi gerekir.

Kaynak

Jiang H, Qian X, Carroli G, Garner P. Selective versus routine use of episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD000081. DOI: 10.1002/14651858.CD000081.pub3

Orijinal özet için: Rutin Veya Seçici Epizyotomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar