Akut Hepatit C Enfeksiyonunun Tıbbi Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatit C virüsü karaciğeri etkiler. Genellikle enjeksiyonla uyuşturucu kullanımı, enfekte kan nakli, hijyenik olmayan şekilde dövme yaptırarak HCV ile enfekte kanla temasa geçmekle ya da korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır. Akut dönem enfeksiyonun ilk 6 ayıdır. Bazı hastalarda akut dönem sonrasında virüs kaybolurken bazılarında kalır. Bu durum kronik HCV enfeksiyonu adını alır ve aşırı yorgunluk, kan kusma, konfüzyonlar ve ölüme kadar götürebilen karaciğer yetmezliği gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Kronik HCV enfeksiyonunun genel olarak dünya çapında 160 milyon insanı etkilediği hesaplanıyor (Dünya nüfusunun %2 – 3’ü). Akut HCV enfeksiyonunda birkaç tıbbi tedavi kullanılıyor. Tedavinin en iyi yolu belirsiz. Konu hakkında mevcut çalışmaları araştırdık ve soruya cevap aradık. 2016 Nisanına kadar yayınlanan tüm çalışmaları derledik. Çalışma katılımcılarında karaciğer nakli yapılmamış ve başka virüslere bağlı karaciğer hastalığı geçirmemiş olması şartı arandı.

Aynı zamanda sadece iki tedaviyi kıyaslayan standart Cochrane metotlarından ayrı olarak, araştırmalarda tek tek kıyaslanan çok çeşitli tedavileri karşılaştırmaya imkân sağlayan iler bir metot (network meta analizi) kullanmayı planladık. Ancak mevcut bilgilerin doğası gereği network meta analiz sonuçlarının güvenilir olup olmadığını belirleyemedik. Bu yüzden standart Cochrane metodolojisi kullandık.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerine uygun 10 randomize kontrollü araştırma belirledik. 9 Çalışmada bir ya da daha fazla sonuç ölçütü raporlandı. İncelenen ana müdahaleler; tek başına interferon-alfa, tek başına interferon-beta, tek başına pegil interferon-alfa gibi farklı formlarda interferonlar, pegil interferon-alfa + ribavirin ve farklı bir virüsten üretilen MTH-68/B aşısı müdahale yokluğuna karşı kıyaslandı. Araştırmaların hiç birinde doğrudan etkili antiviraller (HCV tedavisinde en son seçenek) plasebo ya da başka müdahalelere karşı kıyaslanmadı. Ortalama izlem süreleri 6 ay ile 3 yıl arasındaydı.

Fon kaynakları

10 araştırmanın 4’ü (%40) sonuçlarından fayda sağlayabilecek ilaç şirketlerinden mali ya da başka türde yardım aldı; 5 araştırmada fon kaynağı belirlenemedi (%50), bir araştırmaya bir hastane fon sağladı.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksek ve genel kanıt kalitesi çok düşüktü. Bu da araştırmaların yürütüm yoluna bağlı olarak tedavilerin faydalarını olduğundan fazla ve zararlarını olduğundan az yönde hesaplayan hatalı kararlara varma ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Anahtar sonuçlar

Pegil interferon-alfa + ribavirin grubunda ölen bir katılımcı dışında, herhangi bir grupta tedaviden sonraki bir yıldan erken ölüm olmadı (1/95: 1.1%). Katılımcıların bir yıldan fazla izlendiği çalışmalarda daha fazla ölüm görülmedi.

Pegil interferon-alfa + ribavirinle ciddi komplikasyon sayısı pegil interferon-alfadan daha fazla oldu. Herhangi bir komplikasyon görülen hastaların oranı interferon-alfa ve betayla müdahale yapılmamasına kıyasla daha yüksekti.

Çalışmaların hiç birinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, karaciğer nakli, karaciğer yetmezliği, ciddi karaciğer hasarı ve karaciğer kanseri raporlanmadı.

Tedavi bitiminden altı ay sonra kanında virüs kalan hasta oranı interferon-alfa ile müdahale yapılmayan gruplara kıyasla daha düşüktü.

Kalan tüm kıyaslamalarda gruplar arasında fark kanıtı bulunmadı. Sonuçların büyüklüğü ve yöneliminde ciddi belirsizlik olup yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Kalafateli M, Buzzetti E, Thorburn D, Davidson BR, Tsochatzis E, Gurusamy K. Pharmacological interventions for acute hepatitis C infection: an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011644. DOI: 10.1002/14651858.CD011644.pub2

Orijinal özet için: Hepatit C Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv