Astımlı Hastaların İnhaler İlaçlarını Doğru Kullanmalarına Yardım Stratejileri


Foto: Taro Taylor / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çoğu astım ilacı inhaler şeklindedir, ilaç doğrudan akciğere ulaşır. Hastanın maksimal faydayı sağlayabilmesi için bunun usulünce kullanımı önemlidir. Usulünce alınan astım ilaçları belirtileri iyileştirebilir ve atakları azaltabilir.

Birçok hasta cihazları doğru kullanamaz. Bu nedenle ilaç akciğerleri gerektiği gibi ulaşamaz ve astım olması gerektiği şekilde kontrol edilemez. Hastaların genellikle birden fazla tipte inhaler cihazı olması durumu daha da karmaşık hale getirir.

Hastalara inhaler cihazlarının nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmenin belirtilerin daha iyi kontrolü ve ataklarda azalma sağlayarak faydalı olup olmadığını anlamaya çalıştık. Bu aşikar görünebilir ancak hekim ve hemşirelerinin astımlı hastalara nasıl en iyi yardım edebileceklerini bilmeleri önemlidir.

Çalışma özellikleri

Toplam 2210 hasta ile yürütülen 29 araştırma bulduk Çalışmalar 2 ile 26 hafta arasında sürdürüldü. Çalışmalarda çeşitli çeki listeleriyle sorgulanan inhalasyon teknikleri raporlandı.

Çalışmaları üç tipte grupladık: Kuvvetlendirilmiş yüz yüze eğitim seanslarını araştıran; inhaler eğitimi vermek için multimedya kullanan ve insanlara teknik hakkında görsel ya da sesli fidbek veren cihazları araştıran çalışmalar.

Çalışmalarda farklı tiplerde eğitimlerin araştırılması ve başarıyı ölçmek için farklı ölçütler kullanılması nedeniyle veriler bir araya getirilemedi. Bu, özellikle astım atakları, ters etkiler, sağlık kuruluşu vizitleri ve okul ya da işten kalmalar üzerindeki etkileri kestirmeye çalıştığımızda görüldü.

Anahtar sonuçlar

Çoğu çalışmada, sonuçlar her tekniğin ne zaman ve nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak değişmekle beraber yüz yüze ve multimedyayla inhaler eğitimleri inhalasyon tekniklerini iyileştirdi.

Bazı çalışmalarda doğru ya da “yeterince iyi” tekniği olan hasta sayısı raporlandı. Yüz yüze eğitim ve fidbek cihazlarından sonra daha çok hasta doğru ya da “yeterince iyi” teknik kazandı. Ancak erişkinlerde multi medya eğitiminin faydası kesin değildi.

İnhaler eğitimi veren müdahaleler erişkin ve çocuklarda yaşam kalitesi ve astım kontrolüne biraz fayda getirebilir, ancak sonuçlar değişken ve çalışmalar küçük.

Çocuklar da biraz fayda sağlayabilir ancak çocuklarla ilgili sonuçlar, çocuklar daha az ve daha küçük çalışmalarda yer aldığından daha belirsiz olma eğilimi gösterdi.

Kanıt kalitesi

Bu tür çalışmalarda katılımcıları katıldıkları gruplara karşı körlemek mümkün olmaz. Bu da hastaların davranışlarında ve sorgulamalara verdikleri cevaplarda kayırma hatasına neden olabilir ve bulgulara duyulan güvenimizi azaltır. Çalışmalar net bir fayda göstermek için yeterli veri sağlamadığı için diğer sonuçlar hakkında kuşkuluyuz.

Kararlar

Hastaların inhaler cihazlarını düzgün bir şekilde nasıl kullanmalarını öğrenmelerine yardım etmenin en iyi yolunun hangisi olduğunu kesin olarak söyleyemiyoruz. Hastaların cihazlarının nasıl çalıştığını anlamaları önemlidir, bu nedenle doktor ve hemşirelerinden yardım istemeleri gerekir.

Cochrane derlemelerini gelecekteki araştırmalar için öneriler yapmak için de kullanırız. Önerimiz bu araştırmaların 6 aydan uzun sürmesi ve tedaviye sadakat bilgisi sağlamasıdır. Raporlanan en faydalı bilgi, tekniği “yeterince iyi” olan hasta sayısı oldu, bu nedenle gelecekteki çalışmalarda bunun da raporlanmasını teşvik ederiz.

Kaynak

Normansell R, Kew KM, Mathioudakis AG. Interventions to improve inhaler technique for people with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD012286. DOI: 10.1002/14651858.CD012286.pub2

Orijinal özet için: İnhaler Kullanım Eğitimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar