Fonksiyonel Dispepside Proton Pompası İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Başka büyük hastalığı olamayan erişkinlerde hazımsızlık (fonksiyonel dispepsi) tedavisi için mide asidini baskılayan ilaçlar ne kadar etkili?

Arka plan

Midede tekrarlayan ağrı, şişkinlik, geğirme ve dolgunluk hissiyle birlikte görülen fonksiyonel dispepsinin tedavisinde asit baskılama muhtemel bir tedavi seçeneği oluşturur. Tedavide çeşitli ilaçlar kullanılır: Mide asidini azaltan proton pompası inhibitörleri (PPI’ler), H2 reseptör antagonistleri (H2RA’lar) ve mide boşalmasını hızlandıran prokinetikler. Bir ilacın diğerlerinden daha etkili olduğuna dair net kanıt bulunmuyor. Bu ilaçlar güvenli olarak kabul edilmekle beraber, az sayıda insan yan etki yaşar. En olağan yan etkiler arasında baş ağrısı, karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve bulantı bulunur. Uzun süreli PPİ kullanımıyla birlikte enfeksiyöz ishal, kemik kırıkları ve aşırı bakteri üremesi vardır. Bu yüzden bu ilaçların hazımsızlık çeken hastalarda etkili ve güvenli olup olmadığının bilinmesi gerekiyor.

Araştırma tarihi

Fonksiyonel dispepsili hastalarda yürütülen 2016 Şubatına kadar yayınlanmış randomize kontrollü araştırmaları aradık ve 23 çalışmanın sonuçlarını derledik. Süregiden bir ve ayrıntılarını beklediğimiz bir diğer çalışma belirledik.

Çalışma özellikleri

23 araştırmanın sonuçları derlendi. 6 çalışmada (2304 katılımcı) düşük doz PPİ’ler klinikte kullanılan standart dozlarla kıyaslandı; 16 çalışmada (5968 katılımcı) PPİ’ler plasebo ile kıyaslandı; iki çalışmada (740 katılımcı) PPİ’ler H2RA’larla kıyaslandı ve iki çalışmada (407 katılımcı) PPİ+prokinetikler tek başına prokinetiklerle kıyaslandı.

Tedavi süreleri 2 ile 8 hafta arasındaydı. 7 çalışma iki haftalık; 11 çalışma dört haftalık ve 5 çalışma sekiz haftalık tedavi sonuçları raporladı.

Fon kaynakları

23 çalışmanın 15’ine bir ilaç firması sponsor oldu ya da fon sağladı, biri kurumsal bağış aldı. 7 çalışmada fon kaynağı bilgisi verilmedi.

Anahtar sonuçlar

Derlememiz fonsiyonel dispepsi tedavisinde PPI’lerin plasebodan daha etkili ve muhtemelen H2RA’lar ve prokinetiklerden de hafifçe daha etkili olduğunu gösterdi.

Hazımsızlığı gidermede düşük doz ve standart doz PPİ’ler benzer etkiliydi.

PPİ’ler plasebodan daha etkiliydi, PPİ grubunun %30’u minimal belirti ya da tamamen iyileşme bildirirken plasebo grubunun %25’i bildirdi. PPİ’lerin etkisi muhtemelen H2RA’lardan biraz daha fazla olmakla beraber analize alınan iki çalışmanın çok farklı olması sonuçları etkilemiş olabilir. PPİ’ler prokinetiklerden hafifçe daha etkiliydi. PPİ’ler, H2RA’lar ve prokinetikler kıyaslandığında, raporlanan yan etki sayısında fark bulunmadı.

Kanıt kalitesi

PPİ’lerin etkisini plaseboya veya prokinetikle kombine PPİ’lere karşı kıyaslayan çalışmalar genellikle iyi kalitedeydi. Ancak PPİ’leri H2RA’lara karşı kıyaslayan çalışmalarda ciddi kalite sorunları var.

Kaynak

Pinto-Sanchez M, Yuan Y, Bercik P, Moayyedi P. Proton pump inhibitors for functional dyspepsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011194. DOI: 10.1002/14651858.CD011194.pub2

Orijinal özet için: Hazımsızlıkta PPİ Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar