Gözyaşı Kanalı Tıkanmasında Farklı Cerrahi Teknikler

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme gözyaşı kanalı (nazo-lakrimal kanal) tıkanmasının tedavisinde iki değişik cerrahi tekniği kıyaslamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm çalışmalar toplandı ve analiz edildi, iki çalışma bulundu.

Anahtar mesajlar

Burun içinden (endonazal) yapılan dakriyosisto-rinostominin (DCR) gözyaşı kanalı tıkanması tedavisinde dışarıdan DCR’den daha iyi bir yol olup olmadığı belirsiz (çok düşük kesinlikte kanıt). Endonazal DCR ile kanama ve yara enfeksiyonu gibi komplikasyonların olma ihtimalinin düşüp düşmediği de belirsiz (çok düşük kesinlikte kanıt).

Derlemede ne çalışıldı?

Gözyaşı kanalı ya da nazolakrimal pasaj gözdeki fazla yaşın gözden burun içine drenajını sağlar. Eğer gözyaşı kanalı bloke olursa gözyaşı çok artar. Doktorlar bunu açmak için dakriyosistorinostomi denen bir prosedüre başvurur. Bu ameliyatta, göz yaşının engeli aşması için bir drenaj yolu sağlanır. Bu yol iki şekilde açılır: Ya burun dışından yapılan bir kesiyle (dışarıdan DCR) ya da burun içinden endoskopla (içeriden DCR) girilerek delik açıcı cihazlar ya da lazerle alternatif drenaj yolu sağlanır.

Derlemenin sonuçları

Konuya ilişkin iki araştırma bulundu. Finlandiya’da yapılan bir çalışmada burun içinden lazer yardımlı DCR dışarıdan yapılan DCR ile kıyaslandı. Hindistan’da yapılan diğer çalışmada mekanik endonazal DCR (panç forsepsle) dışarıdan DCR ile kıyaslandı.

Burun içinden yapılan DCR’nin başarı şansını dışarıdan DCR’ye kıyasla artırıp artırmadığı veya kanama ya da enfeksiyon gibi komplikasyon olma ihtimalini azaltıp azaltmadığı konusunda kuşkulu kaldık. Kanıtların kesinliğine çok düşük değer biçtik.

Güncellik

Araştırmalar için literatürü 22 Ağustos 2016 tarihine kadar taradık.

Kaynak

Jawaheer L, MacEwen CJ, Anijeet D. Endonasal versus external dacryocystorhinostomy for nasolacrimal duct obstruction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD007097. DOI: 10.1002/14651858.CD007097.pub3

Orijinal özet için: Dakriyo-Sisto-Rino-Stomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv