İleri Hepatosellüler Kanserde Dıştan Radyoterapi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İleri hepatosellüler (karaciğer hücreli) kanserlerde dıştan verilen radyoterapinin diğer tedavilere ya da tedavi verilmemesine kıyasla fayda ve zararları nedir?

Arka plan

Karaciğer hücreli kanser (primer karaciğer kanseri) karaciğerin en sık görülen kanseri ve dünyada 6. en sık görülen kanser. Karaciğer hücreli kanseri olan hastaların çoğunluğunda tanı hastalığın ileri aşamasında konur. Bu hastalar için mevcut tedavi opsiyonları arasında ablasyon (tümörün tahribi), embolizasyon (karaciğer arterinden tümöre giden kan akımının ilaçla kesilmesi ya da azaltılması), radyoterapi ve hedefli bir ilaç olan sorafenible tedavi yer alır.

Çalışma özellikleri

İleri karaciğer kanserinde dıştan verilen radyoterapinin rolünü analiz etmek için tıbbi literatürde randomize klinik çalışmaları aradık. Toplam 879 katılımcı ile yürütülen 9 randomize kontrollü araştırma bulundu. Derlenen çalışmaların tümü de Çin’de yürütüldü. Çalışmaların çoğunda katılımcıların ortalama yaşı 52 civarı ve çoğu erkekti. Ortalama izlem süresi 1 ile 3 yıl arasındaydı. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksek olduğu için kanıt kalitesine düşükle çok düşük arasında değer biçtik. Araştırmaların çoğunda radyoterapi (RT) kemo-embolizasyon (KE) kombinasyonu tek başına kemo-embolizasyona karşı kıyaslandı. Ayrıca sürmekte olan 7 çalışma daha belirledik. Kanıtlar 2016 Ekimine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Kemo-embolizasyonla kıyaslandığında, RT ve KE kombinasyonuyla birlikte daha az ölüm, tümörde daha fazla küçülme görülmekle beraber, bilirubin ve ALT’de daha fazla yükselme gibi yaşamı tehdit etmeyen ters etkilerin riskinde de artış görüldü.

Kanıt kalitesi ve kararlar

Tek başına KE ile kıyaslandığında, kombine RT ve KE ile birlikte ölümler azalabilir ve genel cevap artabilir ancak ters etkiler de artabiliyor.

Kanıtların düşük kalitesi bu sonuçların dikkatle yorumlanması gerektiğini ve ameliyat edilemeyen karaciğer hücreli kanserde dışarıdan yapılan radyoterapinin rolünü daha ileri değerlendirmek için yüksek kalitede randomize araştırmalar yapılması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak

Abdel-Rahman O, Elsayed Z. External beam radiotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011314. DOI: 10.1002/14651858.CD011314.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Kanserinde RT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar