Küçük Bebeklerde Dil Altı Bağının Cerrahi Serbestletilmesi


Foto: Klaus D. Peter, Wiehl, Germany / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dilaltı bağının (frenulum) kısalığı emzirme problemlerinin tedavi edilebilir bir nedenidir. Bebekte beslenme problemlerine neden olduğunda cerrahi olarak serbestletilmesi fayda sağlar mı?

Arka plan

Dilaltı bağı, dili ağız tabanına bağlayan zar olup çok sıkı ya da kısa olabilir. Bu durum bebekte beslenme sorunlarına ve/veya annenin meme ucunda ağrıya neden olabilir.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerine uyan, toplam 302 bebekle yürütülmüş 5 randomize kontrollü araştırma derlendi.

Anahtar sonuçlar

Dilaltı bağı beslenme güçlüğü yaratan bebekte bağın ameliyatla serbestletilmesi beslenmeyi tutarlı olarak iyileştirmiyor ancak annede meme başı ağrısını iyileştirebilir. Bu etkiyi onaylamak ve netleştirmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Bu durumu araştıran toplam çalışma sayısı ve çalışmalara alınan toplam bebek sayısı az ve çalışmaların bazıları iyi tasarlanmamış olduğundan kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında.

Kaynak

O'Shea JE, Foster JP, O'Donnell CPF, Breathnach D, Jacobs SE, Todd DA, Davis PG. Frenotomy for tongue-tie in newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011065. DOI: 10.1002/14651858.CD011065.pub2

Orjinal özet için: Dil Altı Bağı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv