Kanserli Çocuklarda Tümör Hücrelerinin Kitlesel Yıkımına Bağlı Komplikasyonların Önleme Ve Tedavisin


Foto: Bill Branson / National Cancer Institute / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanserli çocuklarda tümör hücrelerinin kitlesel yıkımına bağlı tümör lizis sendromunun (TLS) korunma ve tedavisinde ürat oksidazın etki ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

TLS, tümör hücreleri kendiliğinden ya da tedavi esnasında parçalanıp dolaşıma hızla ürik asit ve başka hücresel maddeler salındığında görülür. Ürk asit kolay erimez ve böbrekte birikebilir, böbrek yetmezliği ve muhtemelen ölüme neden olur. Ürat oksidaz bir enzimdir, TLS risk olan hastalara verildiğinde ürik asidi, kolay eriyen ve böbrekten kolayca atılan allantoine çevirir. Bu nedenle ürat oksidaz tümörlü hastalarda TLS’yi önleyebilir ya da tedavi edebilir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Martına kadar günceldir.

Toplam 1074 katılımcı ile yürütülen 7 araştırma bulduk. Bu güncelleme için yeni araştırma bulunamadı. 6 çalışmada ürat oksidaz allopurinolle kıyaslandı. Üç araştırmada ürikozim ve üç çalışmada da rasburikaz test edildi. Bir çalışmada (30 katılımcı) rasburikazın farklı dozları kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Derlememizde ürat oksidazın serum ürik asit düzeyini düşürmede etkili olabilmesine rağmen TLS’ye bağlı böbrek yetmezliği ve mortaliteyi azalttığı konfirme edilmedi.

Ürat oksidaz alan hastalarda ters etkiler allopurinole kıyasla daha sık görülebilir. Ürat oksidazın lösemi ve lenfomalılar gibi yüksek riskli hastalarda daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Sonuçların kesin olmaması ve derlenen çalışmaların kayırma hatasına yüksek derecede duyarlı olması nedeniyle kanıt kalitesi çok düşükle düşük arasında değişiyor.

Kaynak

Cheuk DKL, Chiang AKS, Chan GCF, Ha S. Urate oxidase for the prevention and treatment of tumour lysis syndrome in children with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD006945. DOI: 10.1002/14651858.CD006945.pub4

Orijinal özet için: Ürat Oksidaz Tümör Lizis

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv