Kardiyovasküler Risk Skorlarının Kalp Damar Hastalığı Olmayan Hastalara Klinik Etkileri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kalp damar hastalığı öyküsü olmayan hastalarda kardiyovasküler risk skorları belirlemenin potansiyel klinik fayda ve zararlarıyla ilgili kanıtlar neler?

Arka plan

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) kalp hastalığı ve felçleri içeren bir grup rahatsızlıktır. KVH korunma rehberleri, genel popülasyonda tedavi kararlarına yol göstermek amacıyla, ilk kalp krizi ya da felç ihtimalini tahmini olarak hesaplamak için klinik değişkenleri hesaba alan risk skorlarının kullanımını vurgular. Çeşitli tiplerde KVH risk skorları geliştirmeye çok ilgi gösterilmiş olmakla beraber, klinik pratikte KVH risk skorları çıkarmanın etkileri belirsiz.

Bu sistematik derleme, kalp hastalığı veya felç öyküsü olmayan erişkinlerde KVH risk skorları çıkarmanın; kardiyovasküler sonuç ölçütleri, risk faktörü düzeyleri, koruyucu ilaç yazımı ve sağlık davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Kalp hastalığı ya da felç öyküsü olmayan erişkinlerde, sistematik olarak çıkarılan KVH skorları veya olağan bakımla ilgili yapılmış randomize kontrollü araştırmalar için bilimsel veri tabanlarını araştırdık. Kanıtlar 2016 Martına kadar güncel. Çalışmaların çoğunluğunun fonları devlet kaynakları ya da ilaç şirketlerinden sağlandı.

Anahtar sonuçlar

Toplam 194 035 katılımcı ile yürütülen 41 araştırma belirledik. Çalışmaların birçoğunda kısıtlamalar vardı. Düşük kalitede kanıtlar KVH risk skorları çıkarmanın kalp hastalığı ya da felç gelişen insan sayısını az etkilediği ya da hiç etkilemediğini gösteriyor. KVH risk skoru çıkarmak, KVH risk faktörlerini (kolesterol, kan basıncı ve çoklu değişken KVH riski) küçük bir miktar azaltabilir ve yüksek riskli hastalarda kolesterol ve kan basıncı düşürücü ilaç reçetelerini artırabilir. KVH risk skorları çıkarma zararları da azaltabilir ancak sonuçlar kesin değil.

Kanıt kalitesi

Klinik uygulamada KVH risk skorları kullanımına yol gösterecek düşük kalitede kanıtlar var. Çalışmalarda çok sayıda kısıtlama olup KVH risk skorları farklı yöntemlerle çıkarıldı. Yapılacak daha fazla araştırmanın bu sonuçları etkilemesi muhtemeldir.

Kaynak

Karmali KN, Persell SD, Perel P, Lloyd-Jones DM, Berendsen MA, Huffman MD. Risk scoring for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD006887. DOI: 10.1002/14651858.CD006887.pub4

Orijinal özet için: Kalp Damar Hastalığı Risk Skorları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv