Orta Aşama Primer Karaciğer Kanserinde Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatosellüler karsinoma (karaciğer hücreli kanser) karaciğer hücrelerinden çıkar ve vücudun başka yerlerinde çıkıp karaciğere atlayan sekonder karaciğer kanserinden farklıdır. Karaciğer hücreli kanserler (KHK) çeşitli şekillerde sınıflanır. Bunlardan biri Barselona Klinik Karaciğer Kanseri (Barcelona Clinic Liver Cancer – BCLC) grubu sınıflamasıdır, hastanın ne kadar yaşamasının beklendiğine dayanır (yaşam beklentisi). Bu kanser geniş ölçüde, kanserin büyüklüğü, karaciğerdeki tümör sayısı, karaciğerin ne kadar iyi çalıştığı ve hastanın aktivitesinin kanserden etkilenip etkilenmediğine dayanır. Orta aşama KHK’li hastalarda büyük, çok sayıda kanser bulunur, ancak tamamen gelişmiş karaciğer yetmezliği bulunmaz. Kanser karaciğer içinde sınırlıdır ve günlük aktiviteler kısıtlanmamıştır.

Orta aşama KHK’lı hastaların tedavisinde ciddi belirsizlik var. Konu hakkında mevcut çalışmaları aradık ve bu belirsizliği çözmeyi amaçladık. Sonuçları 2016 Eylülüne kadar yayınlanan ve sadece, orta aşama KHK’lı ve karaciğer nakli yapılmamış katılımcılarla yürütülen tüm randomize kontrollü çalışmaları aradık. Aynı zamanda sadece iki tedaviyi kıyaslayan Cochrane metotlarından ayrı olarak, araştırmalarda tek tek kıyaslanan çok çeşitli tedavileri karşılaştırmaya imkan sağlayan iler bir metot (network meta analizi) kullanmayı planladık. Ancak elde tek bir kıyaslama olduğundan sadece standart Cochrane metodolojisi kullanabildik.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerimize uyan toplam 430 katılımcı ile yürütülmüş 3 araştırma bulundu, ancak bu çalışmalardan ikisinde (412 katılımcı) sadece ölümler raporlandı, tedavilerin ne derece iyi işe yaradığına dair başka ölçütler raporlanmadı. Üç çalışmada da ek müdahale olarak destekleyici bakım (komplikasyon ve yan etkileri önleme, kontrol ya da hafifletmek; konfor ve yaşam kalitesini iyileştirmek için tedavi) kullanıldı. Araştırmalarda atardamar içinden kimyasal embolizasyon (transarteriyel kemo-embolizasyon / anti-kanser ilaçla kan akımının kapatılması ve kanseri besleyen damar yoluyla tedavi), sorafenib ile kemoterapi, ya da ikisinin kombinasyonu şeklinde tedaviler değerlendirildi. Araştırmalarda katılımcıların tedavi başlangıcından sonra 18 – 30 ay kadar izlendiği görüldü.

İki araştırmaya ilaç endüstrisinden fon sağlandı, biri fon kaynağı açıklamadı.

Anahtar sonuçlar

18 – 30 ay sonrasında katılıcıların %50 – 75’i öldü. Kemoterapi alan ve almayan hastalar arasında fark kanıtı bulunmadı. Araştırmaların hiç birinde komplikasyonlar, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, kanser nüksü ve hastanede kalış süresi raporlanmadı. Halen genel olarak, orta aşama kanserinde destekleyici bakıma ek olarak verilen herhangi bir tedavinin faydasına dair kanıt bulunmuyor. Bu konuda yüksek derecede belirsizlik var ve yüksek kaliteli randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşük veya çok düşük olup araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti. Bu da araştırmaların yürütüm yoluna bağlı olarak tedavilerin faydalarını olduğundan fazla ve zararlarını olduğundan az yönde hesaplayan hatalı kararlara varma ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Roccarina D, Majumdar A, Thorburn D, Davidson BR, Tsochatzis E, Gurusamy K. Management of people with intermediate-stage hepatocellular carcinoma: an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011649. DOI: 10.1002/14651858.CD011649.pub2

Orijinal özet için: Orta Aşama KC Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar