Romatoid Artritte Biyolojik İlaçlar Veya Tofasitinib


Foto: Doc James / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Daha önce yapılan biyolojik tedavinin fayda olmamasına ya da yan etkilere veya ikisine birden bağlı olarak başarısız olduğu romatoid artritli (RA) hastalarda biyolojik ilaçların etkilerini araştırdık. 2015 Haziranına kadar yapılmış toplam 12 çalışma bulundu. Dördünde tümör nekroz faktörü (TNF) biyolojikleri (sertolizumab pegol, etanersept, golimumab, infliksimab) üçünde de non-TNF biyolojikler (abatasept, rituksimab, and tosilizumab) çalışıldı; sadece bir çalışmadan tofasitinib için veri sağlandı.

RA ve biyolojik ilaçlar/tofasitinib nedir?

RA’da normalde enfeksiyonlara karşı savaşan bağışıklık sistemi eklem yüzeyine saldırır ve iltihaba neden olur. İltihap tedavi edilmezse eklem hasara uğrar ve malûliyet gelişebilir. Biyolojik ilaçlar ve tofasinitib eklem iltihabını azaltıp belirtileri iyileştiren ve eklem hasarını kısmen engelleyen ilaçlardır.

Derleme sonuçlarına göre RA’lı hastalarda;

* Tek başına ya da bir hastalık modifiye eden anti-romatizmal ilaç (DMARD) olan metotreksatla (MTX) kombine biyolojik ilaçlar; RA belirti ve bulgularını, işlevi iyileştiriyor ve muhtemelen RA’nın remisyona girme ihtimalini de iyileştiriyor. Bulgular yüksek ve orta kalitede kanıtlara dayanıyor (belirsizlik nedeniyle düşürüldü).

* MTX ile kombine tofasitinib muhtemelen RA belirti ve bulgularını ve işlevi iyileştiriyor. Bulgular yüksek ve orta kalitede kanıtlara dayanıyor (belirsizlik nedeniyle düşürüldü).

* Genellikle yan etkiler ve komplikasyonlarla ilgili kesin bilgi alamadık. Bu özellikle, nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerli. Veri eksikliği ve düşük kaliteli kanıtlar nedeniyle biyolojik ilaçlar ve tofasitinibin kanser riski, ciddi yan etkiler ve ters olaylara bağlı tedavi bırakmalar üzerine etkisinden kuşkuluyuz.

Biyolojik ilaçlar veya tofasitinib alan hastalarda neler olacağının en iyi tahmini hesabı

ACR50 (hassas ya da şişmiş eklem sayısı, ağrı ve malüliyet)

Plaseboya karşı biyolojik monoterapi: Biyolojik monoterapi alan 100 hastadan 18’inde belirtiler iyileşirken plasebo alan 100 hastadan 4’ünde iyileşti (14% mutlak iyileşme).

MTX/diğer geleneksel DMARD’lere karşı biyolojik ilaç + MTX: Biyolojik ilaç + MTX alan 100 hastadan 21’inde RA belirtileri iyileşirken MTX/DMARD alan 100 hastadan 5’inde iyileşti (16 % mutlak iyileşme).

MTX’e karşı tofasitinib + MTX: Bir çalışmada Tofasitinib + MTX alan 100 hastadan 28’inde RA belirtileri iyileşirken MTX/DMARD alan 100 hastadan 9’unda iyileşti (19 % mutlak iyileşme).

Remisyon (DAS < 1.6 veya DAS28 < 2.6).

Plaseboya karşı biyolojik ilaç monoterapisi: Biyolojik ilaç alan 1000 hastadan 102’inde RA belirtileri kaybolurken, plasebo alan 1000 hastadan 8’inde kayboldu (% 9 mutlak iyileşme).

MTX/başka geleneksel DMARD’ye karşı biyolojik ilaç + MTX: Biyolojik ilaç + MTX alan 1000 hastadan 104’ünde RA belirtileri kaybolurken, MTX/DMARD alan 1000 hastadan 3’ünde kayboldu (10 % mutlak iyileşme).

MTX’e karşı Tofacitinib + MTX: Bir çalışmada Tofacitinib + MTX alan 1000 hastadan 56’sında RA belirtileri kaybolurken, MTX/DMARD alan 1000 hastadan 0’ında kayboldu (6 % mutlak iyileşme).

Radyografik hasarda ilerleme

Analize alınacak çalışma bulunamadı.

Ters olaylara bağlı tedavi bırakma

Plaseboya karşı biyolojk monoterapi: Biyolojik ilaç alan 1000 hastadan 32’si ters etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktığını bildirirken, Plasebo alan 1000 hastadan 42’si bıraktı (% 1 daha az tedavi bırakma).

MTX/diğer geleneksel DMARD’lere karşı biyolojik ilaç+MTX: Biyolojik ilaç+MTX alan 1000 hastadan 38’si ters olaylar nedeniyle tedaviyi bıraktığını bildirirken, MTX/DMARD alan 1000 hastadan 8’i bıraktı (5 % daha fazla tedavi bırakma).

MTX’e karşı tofasitinib + MTX: Bir çalışmada, her iki grupta 100 hastadan 5’i tedaviyi bıraktığından tedaviyi bırakanlarda fark bulunmadı.

Ciddi ters etkiler

MTX/DMARD’a karşı yapılan tüm kıyaslamalarda %1 - %3 arası daha az ciddi ters olay bulundu.

Kanser

MTX/diğer geleneksel DMARD’lara karşı biyolojik ilaç + MTX: Biyolojik ilaç + MTX alan 1000 hastadan 5’inde kanser gelişirken MTX/DMARD alan 1000 hastadan 0’ında gelişti, risk farkı %1’den azdı ancak çok az çalışmaya erişilebildi.

Kaynak

Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, Mudano AS, Maxwell LJ, Buchbinder R, Lopez-Olivo M, Suarez-Almazor ME, Tugwell P, Wells GA. Biologics or tofacitinib for people with rheumatoid arthritis unsuccessfully treated with biologics: a systematic review and network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD012591. DOI: 10.1002/14651858.CD012591

Orijinal özet için: Romatoid Artrit Tedavisinde Tofasitinib

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv