Tüberküloz Plörezi Nedir Ve Kortikosteroidler Nasıl Faydalı Olabilir?


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Tüberküloz (TB) plörezi akciğerleri kaplayan plevra zarının akciğeri enfekte eden tüberküloz bakterisine (mycobacterium tuberculosis) maruz kalması nedeniyle iltihaplanmasıdır. Bunun sonucunda akciğer etrafında sıvı birikir (plevral effüzyon), ağrı ve ateşe neden olur, solunumu güçleştirir ve uzun vadede akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.

Bazı hekimler anti-tüberküloz ilaçlarla kombine verilen kortikosterodilerin TB plörezinin iyileşmesine hızlandırıp uzun vadeli komplikasyonları önlemeye faydası olabileceğine inanır.

Kanıtlar ne gösteriyor?

13 Nisan 2016 tarihine kadar yayınlanan kanıtları araştırdık ve toplam 590 hasta ile yürütülen 6 araştırmayı derledik. Çalışmalarda hastalara anti-tüberküloz tedavi (ATT) ile birlikte prednizolon verildi. Derlenen çalışmalardan biri yüksek kalitedeydi, kalanlarda çalışma kalitesi hakkında belirsizlikler vardı. Derlenen tüm çalışmalar erişkinlerde yürütüldü; birine sadece HIV pozitif, ikisine sadece HIV negatif hastalar alındı, üçünde katılımcıların HIV durumu raporlanmadı.

Kortikosteroidler TB plörezi belirtilerinin ve röntgen filminde görülen plevral effüzyonun iyileşmesi için gereken zamanı kısaltabilir (düşük kesinlikte kanıt). Kortikosteroidler aynı zamanda, hastalık iyileştikten sonra göğüs röntgeninde görülen plevral skarlaşma (plevra kalınlaşması ve yapışıklıklar) belirtileri görülme ihtimalini de azaltır (düşük kesinlikte kanıt). Akciğer fonksiyonları hakkında, kortikosteroidlerin TB plöreziden sonra akciğer fonksiyonlarında bozulma riskini azaltıp azaltmadığından emin olabilecek yeterli bilgi bulunamadı.

Kortikosteroidler ilacın bırakılmasına yol açan ters etkilerin riskini artırabilir (düşük kesinlikte kanıt). Bir çalışmadaki HIV pozitif hastalarda, Kaposi sarkomu olgularının sadece kortikosteroid grubunda görülmesi ve katılımcı ve olay sayısı muhtemel bir steroid etkisini dışlamak için çok az olmakla beraber, kortikosteroidlerle birlikte HIV ile ilişkili hastalıklarda belirgin bir artış bulunmadı (çok düşük kesinlikte kanıt).

TB plörezi sonrasında malûliyet ve uzun vadeli hastalık riski belirsiz olduğundan, TB plörezide kortikosteroidlerle ilgili gelecek araştırmaları aydınlatmak için, TB plörezi ve akciğer fonksiyonlarında bozulma arasında ilişkiyi inceleyen araştırmalar fayda sağlayabilir.

Kaynak

Ryan H, Yoo J, Darsini P. Corticosteroids for tuberculous pleurisy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD001876. DOI: 10.1002/14651858.CD001876.pub3

Orijinal özet için: Tüberküloz Plörezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv