Yüzeysel Mesane Kanserinin Tek Başına Veya Alfa İnterferonla Birlikte BCG İle Lokal Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mesanenin yüzeysel tabakalarındaki (kaslara yayılmamış) kanserde BCG ve alfa interferon (IFN-α) ile lokal tedavinin etkilerine dair kanıtlar derledik.

Arka plan

Mesane kanseri tüm dünyada olağan görülen kanserler arasındadır. Kaslara yayılımı olmayan mesane kanseri genellikle rezeksiyonla (ameliyatla çıkarma) tedavi edilir ancak bu tedaviyle tekrarlama ve daha yaygın hastalığa ilerleme riski yüksektir. Nüks ve ilerleme riskini azaltmak için rezeksiyon sonrasında olağan olarak mesaneye BCG verilir. Bazı randomize olmayan çalışmalar BCG’ye IFN-α eklemenin bu riskleri daha da azaltacağını gösterdi. Derlememizde, yüzeysel mesane kanserli hastaların tedavisinde IFN-α ile birlikte kullanılan BCG’nin etkilerini tek başına BCG kullanımına karşı kıyaslamayı amaçladık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 25 Ağustos 2016 tarihine kadar günceldir. Toplam 1231 katılımcı ile yürütülen 5 araştırmayı derledik. Dört çalışmada BCG + IFN-α, tek başına BCG’ye karşı kıyaslandı. Bir çalışmada da IFN ile değişimli uygulanan BCG tek başına BCG’ye karşı kıyaslandı. Çalışmaların izlem süreleri iki ayla yaklaşık 20 yıl arasında değişkendi.

Anahtar sonuçlar

IFN-α ile kombine BCG (4 çalışma): Kombine tedavi veya sade BCG alan hastalar arasında nüks (4 çalışma 925 hasta) veya ilerlemede (2 çalışma 219 hasta) net fark olmadığını gösteren çok düşük kalitede kanıt bulduk. Çalışmalarda önemli bir sonuç ölçütü olan ters etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi raporlanmadı. Gruplar arasında kansere spesifik mortalitede (tek çalışma 99 katılımcı) net kanıt olmadığını gösteren çok düşük kalitede kanıt da bulundu.

Ters olaylarla ilgili bulgular karışıktı (2 çalışma, 120 ve 670 katılımcı).

IFN-α ile değişimli BCG (bir çalışma, 205 katılımcı): IFN-α ile BCG değişimli uygulandığında tek başına BCGye kıyasla daha yüksek nüks ihtimali gösteren düşük kalitede kanıt bulduk.

Ayrıca ilerleme ihtimali, ters olaylar nedeniyle tedaviyi kesme riski ve kansere spesifik mortalitede, değişimli IFN-α ve BCG ya da tek başına BCG alan katılımcılar arasında net fark olmadığını gösteren düşük kalitede kanıt bulduk.

Genel sürvi ve ters olaylarda da gruplar arasında net fark bulunmadı.

Çalışmalarda katılımcıların yaşam kalitesi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda çoğunlukla yürütüm ve raporlama kötü olduğundan genel kanıt kalitesine düşük değer biçtik. Gelecekte yapılacak çalışmaların sonuçlarımızın doğruluğuna olan güvenimize önemli bir etki yapması muhtemel.

Kaynak

Shepherd ARH, Shepherd E, Brook NR. Intravesical Bacillus Calmette-Guérin with interferon-alpha versus intravesical Bacillus Calmette-Guérin for treating non-muscle-invasive bladder cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD012112. DOI: 10.1002/14651858.CD012112.pub2

Orijinal özet için: Mesane Kanserinde BCG ve IFN-α

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv