Yeni Başlayan Genital Herpes’te Tedavi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme ilk defa genital herpes’e (genital uçuk) yakalanan hastalarda tedavilerin belirtilerin devam süresine pozitif ve ters etkilerini incelemeyi amaçlıyor.

Arka plan

Genital herpese, primer olarak cinsel yolla bulaşan herpes simpleks virüsü (HSV) neden olur. Genital herpesin ana özelliği ağrılı cilt lezyonlarının varlığıdır. Tedavi belirtilerin şiddet ve süresini azaltmak için virüsün baskılanmasıdır.

Çalışma özellikleri

İlk uçuk atağında kullanılan tedavileri plasebo ya da başka bir tedaviye karşı kıyaslayan, toplam 2084 katılımcı ile yürütülen 26 randomize kontrollü araştırmayı dâhil ettik. Araştırmalara ilk atağı geçiren hastalar alındı ve tüm dünyada yürütüldü. Üç çalışmaya sadece kadınlar alındı, tümünde de belirtiler 8 gün ya da daha kısa süredir mevcuttu. 26 araştırmanın 15’ine ilaç şirketlerinden fon sağlandı.

Anahtar sonuçlar

Kanıtlar 2016 Nisanına kadar günceldir. Kanıtlar oral ya da İV asiklovirin ilk atağını yaşayan kişilerde belirtilerin görüldüğü gün sayısını düşürdüğünü gösteriyor. Oral valasiklovirle de semptom devam süresi asiklovire benzer görüldü. Topikal tedavilerin kullanımını destekleyecek yeterli kanıt bulamadık. Tedavilerden birinin ataklar arasındaki süreyi azalttığına dair kanıt da bulunmadı. Burada sunulan kanıtların çoğunluğu düşük kaliteli. Derlenen çalışmaların çoğu 1980’lerde yürütüldü ve raporlama yolları kalite hakkında yeterli bir yargıya varmamızı engelliyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sağlanan kanıtlar düşük kaliteli. 26 çalışma derlenmekle beraber derlememizde yapılan meta analizlerde en çok üç çalışma bir araya getirildi. Bunun temel nedeni her farklı tip antivirali araştıran çalışma sayısının az olmasıydı. Kalite hakkında yargıya varabilmek için yeterli ayrıntı raporlamayan çalışmalarda yürütümün ne kadar iyi olduğu belirsizdi. Bu ve tutarsızlık derlemenin genel kalitesini de etkiledi.

Kaynak

Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010684. DOI: 10.1002/14651858.CD010684.pub2

Orijinal özet için: İlk Genital Herpes Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv