Ampiyemde Cerrahi Dışı Tedaviye Karşı Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Plevra boşluğunda irin toplanan (ampiyem) hastalarda, ameliyat olanlar ve tıbbi tedavi uygulananlar arasında sonuç ölçütlerinde fark olup olmadığını araştırdık. Hastalıktan kurtulan çocuk ve erişkinlerin oranında, hastanede kalış süresinde ve tedavi komplikasyonlarındaki farkları inceledik.

Arka plan

Pnömoni, göğüs duvarı travması ya da ameliyat nedeniyle akciğer etrafındaki boşlukta irin birikebilir. İrin içinde katı bölmeler (lokülasyon) de bulunabilir. Enfeksiyon genellikle tek başına antibiyotik tedavisiyle iyileşmez.

Birkaç cerrahi dışı tedavi ve ameliyat bulunuyor. Cerrahi olmayan tedavide irin içine sokulan bir iğneyle (torasentez), ya da içeri bir hortum sokularak (torakostomi) irin drene edilir. Tüp takıldığında bölmeleri parçalamak için ilaç da verilebilir (fibrinoliz). Cerrahi dışı tedavilerin boşluğa hava dolması, dokuların hasara uğraması veya yeniden açılan akciğerlere sıvı dolması gibi zararları olabilir. Cerrahi tedavide göğüs duvarı açılarak enfeksiyon temizlenir (torakotomi) ya da video yardımlı torakoskopik cerrahi denen (VATS) bir yöntemle, göğüs duvarındaki küçük kesilerden girilerek enfeksiyon temizlenir. Ameliyatta bırakılan bir hortum sonrasında da sıvıları boşaltır. Cerrahinin riskleri arasında da akciğer etrafındaki boşluğa hava girmesi, kaburga ağrısı ve anestezi komplikasyonları yer alıyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Ekimine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Toplam 291 hasta ile yürütülen 8 araştırmayı derledik. 6 Çalışma çocuklar 2 çalışma erişkinlerde yürütüldü. Araştırmalarda fibrinolizle veya olmadan yapılan tüplü drenaj, VATS ya da torakotomiye karşı kıyaslandı.

Fon kaynakları

İki çalışmada finansal çıkar çatışması olmadığı bildirildi; kalan altı çalışmada fon kaynağı bildirilmedi.

Anahtar sonuçlar

Cerrahi ya da cerrahi dışı tedavilerle ilişkili olarak tüm yaşlardan hayatta kalan hastaların oranında fark bulunmadı. Ancak bu bulgu sınırlı veriye dayanıyor: Bir çalışmada her bir tedaviyle birer ölüm bildirildi, 7 çalışmada ölüm bildirilmedi. İki tedavi seçeneği arasında komplikasyon oranlarında fark bulunmadı.

Cerrahi dışı tedavilere kıyasla VATS’ın hastanede kalış süresini azalttığını gösteren sınırlı kanıt bulundu.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi ortaydı. Ana kısıtlama olarak her analiz için derlenen çalışma sayısının azlığı ve çalışmalar arasındaki tutarsızlıklar belirlendi.

Kaynak

Redden MD, Chin T, van Driel ML. Surgical versus non-surgical management for pleural empyema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010651. DOI: 10.1002/14651858.CD010651.pub2

Orijinal özet için: Ampiyem Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus