Grup Terapi HIV İle Yaşayan İnsanların İyilik Haline Fayda Sağlar mı?

Cochrane derleme özeti

HIV virüsü ile yaşayan insanlarda grup terapinin etkileri derlendi. İlişkin çalışmalar 14 Mart 2016’ya kadar arandı ve toplam 2520 HIV’li erişkinle yürütülen 16 araştırmaya ait 19 makale derlenmeye alındı. Derlenen çalışmalar ABD’de (12), Kanada’da (1) İsviçre’de (1), Uganda’da (1) ve Güney Afrika’da (1) yürütüldü ve 1996 ile 2016 yılları arasında yayınlandı. 10 çalışmaya her iki cins, dördüne sadece homoseksüel erkekler ve ikisine sadece kadınlar alındı.

Grup terapi nedir ve HIV’li hastalara nasıl fayda sağlayabilir?

Grup terapi insanlara, akran desteği ve sosyal ilişkiler ağı geliştirmeye teşvik edebilecek bir grup yapısı içinde psikolojik tedavi vererek iyilik halini artırmayı hedefler. Grup tedavisinde genellikle relaksasyon teknikleri eğitimi, başa çıkma becerileri ve hastalık ve bakımı hakkında eğitim birleştirilir.

HIV virüsü, kronik, yaşamı tehdit eden ve sıklıkla damgalanmaya yol açan bir hastalıktır, kişinin iyilik halini etkiler. Grup terapi HIV’lilere, hasta olduklarını bilmeye adaptasyon, depresyon, anksiyete ve stresten toparlanmalarına yardım eder.

Araştırma sonuçları

Bilişsel davranışsal tedaviye dayanan grup terapinin depresyon ölçütlerine küçük bir etkisi olabilir ve bu etki grup seanslarına katılımdan sonra 15 aya kadar sürebilir (düşük kesinlikte kanıt). Bu etki tedavi başlamadan önceki klinik skor sistemlerinde deprese görünmeyen gruplarda apaçık görüldü. Araştırmalar ayrıca anksiyete, stres ve baş çıkma ölçütlerine az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını gösterdi (düşük kesinlikte kanıt).

İki küçük çalışmada farkındalığa dayanan grup temelli müdahaleler araştırıldı ve depresyon, anksiyete veya stres ölçütleri üzerine etki gösterilemedi gösterdi (tümü de düşük kesinlikte kanıt). Derlenen farkındalık temelli çalışmalarda geçerli başa çıkma ölçütleri yoktu.

Genel olarak derlememiz, mevcut müdahalelerin HIV ile yaşamaya psikolojik adaptasyonu artırmada etkisinin küçük olduğu ya da olmadığını gösteriyor. İyi hekimlik uygulaması ve kanıtları aydınlatmak için iyi kalitede daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

van der Heijden I, Abrahams N, Sinclair D. Psychosocial group interventions to improve psychological well-being in adults living with HIV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010806. DOI: 10.1002/14651858.CD010806.pub2

Orijinal özet için: HIV ve Grup Terapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar