Hafif Bilişsel Problemleri Olan Hastalarda Alzheimer Hastalığı Gelişiminin Erken Teşhisinde Beyin-Om


Sanatçı: Salvador Dali / La persistencia de la memoria / Museum of Modern Art (MoMA), New York City, NY, US. / Wikiart.org

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Demans (bunama) ve diğer bilişsel problemleri olan insan sayısı global olarak artıyor. Demansın erken aşamada teşhisi önerilir ancak en iyi yaklaşım konusunda anlaşma bulunmuyor. Sağlık profesyonellerinin hafıza ya da bilişim bozukluğu olan insanları değerlendirmek için kullanabileceği bir seri test geliştirildi. Bu derleme, beyin omurilik sıvısıyla (BOS) yapılan tanısal testlere odaklandı.

Derleme sorusu

Hafif bilişsel bozulma (NBB) ile gelen ve belli bir süre sonra Alzheimer hastalığı ya da başka formda demans gelişebilecek hastaları belirlemede BOS testlerinin doğruluğuna dair kanıtları derledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Ocağına kadar günceldir. Hafif bilişsel bozulması (HBB) olan toplam 1282 katılımcıyla yürütülen 15 araştırmayı derledik. Çalışmaların 9’u 2010 – 2013 yılları arasında, kalan 6’sı ise 2004 – 2009 yılları arasında yayınlandı, tümü de Avrupa’da yürütüldü.

Çalışma büyüklükleri 15 ile 231 katılımcı arasındaydı. En genç örneğin ortalama yaşı ve yaş ranjı 64 (45 - 76), en yaşlı örneğin ortalama yaşı ve standart sapması 73.4 (6.6) olarak hesaplandı.

Kanıt kalitesi

Bulgularımız, çoğunluğunda katılımcı seçimi ve demans tanısının nasıl konduğu hakkında ayrıntılar yetersiz olduğundan kayırma hatası riski belirsiz, raporlaması kötü çalışmalara dayanıyor. BOS testlerinin nasıl yapıldığı ve analiz edildiği değerlendirildiğinde 15 çalışmanın 8’inde metodolojik kalite düşüktü.

Anahtar bulgular

Bu testler hakkındaki ana bulguların özeti aşağıda bulunabilir:

HBB’nin Alzheimer hastalığı bunamasına dönüşümü için BOS t-tau testi

7 çalışmanda duyarlılık değerleri %51 ile %90 arasındayken özgüllük değerleri %48 ile %88 arasında değişiyor. Bu çalışmaların istatistiksel analizinde sabit özgüllük %72 ve hesaplanan duyarlılık %77 olarak ve %37 prevalansta pozitif prediktif değer %62 ve negatif prediktif değer %84 bulundu.

Bu sonuçlara dayanarak HBB’si olan ve indeks testin sonucu pozitif olan 100 kişiden ortalama 62’sinde Alzheimer hastalığı gelişecek, 38’inde gelişmeyecektir. HBB’si olan ve indeks testin sonucu negatif olan 100 kişiden ortalama 84’ünde Alzheimer hastalığı gelişmeyecek ancak 16’sında gelişecektir.

HBB’nin Alzheimer hastalığı bunamasına dönüşümü için BOS p-tau testi

6 çalışmada duyarlılık değerleri %40 ile 100 arasında, özgüllük değerleriyse %22 ile 86 arasındaydı. Bu çalışmaların istatistiksel analizi sabit özgüllüğü %48 ve hesaplanan duyarlılığı %81 olarak gösterdi. %37 prevalansta pozitif prediktif değer %48 ve negatif prediktif değer %81 bulundu.

Bu sonuçlara dayanarak HBB’si olan ve indeks testin sonucu pozitif olan 100 kişiden ortalama 48’inde Alzheimer hastalığı bunaması gelişecek, 52’inde gelişmeyecektir. HBB’si olan ve indeks test sonucu negatif olan 100 kişiden ortalama 81’inde Alzheimer hastalığı gelişmeyecek ancak 19’unda gelişecektir.

BOS tanısal testinin tek test olarak, bir zaman sonra Alzheimer hastalığı bunaması ya da başka tipte bunama gelişecek HBB hastalarını belirlemede doğruluğunun yetersiz olduğunu bulduk. Veriler HBB hastalarında negatif BOS testinin belirtilerin nedeni olarak tama yakın oranda Alzheimer hastalığı yokluğunu gösterdiğini ortaya çıkardı. Ancak pozitif BOS testi bu hastalarda belirtilerin nedeni olarak Alzheimer hastalığı varlığını konfirme etmiyor.

Derlenen çalışmalarda sorumuza net bir cevap sağlamaya izin vermeyen metodolojik problemler vardı. Derlememizin ana kısıtlamasının çalışmalarda raporlamanın kötülüğü, HBB hastalarında BOS tanısal testleri için yaygın olarak kabul edilmiş eşiklerin olmaması, izlem sürelerindeki değişkenlik ve çalışmalar arasında BOS testlerinin doğruluğunun dikkat çekici bir şekilde farklı bulunmasıdır.

Kaynak

Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, Ukoumunne O, Ladds EC, Martin S. CSF tau and the CSF tau/ABeta ratio for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010803. DOI: 10.1002/14651858.CD010803.pub2

Orijinal özet için: Alzheimer Erken Teşhis

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar