Israrcı Astımda Tek Başına Kullanılan İnhaler Steroidlere Anti-Lökotrien Eklemek Daha Faydalı mı?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Astımlı ergen ve erişkinlere ilk tavsiye edilen tedavi günlük düşük doz kortikosteroid tedavisidir. Astımı yeterince kontrol edilemeyen hastalarda sıklıkla tedaviye bir anti-lökotrien (LTRA) ye da uzun etkili β2-agonist eklenir ya da steroid dozu artırılır.

Derleme sorusu

Israrcı astımlı 12 yaş üstü ergenler ve erişkinlerde tedaviye anti-lökotrien eklemek tek başına inhaler steroid kullanmaktan daha mı iyi?

Çalışma özellikleri

Toplam 6128 erişkin ve ergenle yürütülen 27 araştırma bulduk. Hastaların astım şiddeti hafifle orta arasıydı. Çoğu çalışmada (24) LTRA olarak montelukast, 11 çalışmada zafirlukast ve sadece ikisinde pranlukast kullanıldı.

Kanıtların anlamlı olabilmesi için tüm çalışmaları üç gruba ayırdık:

* ICS ve LTRA’lar aynı doz ICS’ye karşı: Bu analiz için 10 çalışmadan 2364 ergen ve erişkine ait veri sağlandı. ICS ile birlikte verilen LTRA’lar; oral steroid gerektiren alevlenme yaşayan hasta sayısını yarı kadar azalttı (üç ayda %9’dan %5’e). Ancak bu tedavinin yaşam kalitesi ve ciddi yan etkiler üzerine etkisinden emin değiliz. ICS ile birlikte verilen LTRA’lar akciğer fonksiyonları ve astım kontrol ölçütlerini iyileştirdi.

* ICS ve LTRA’lar daha yüksek doz ICS’ye karşı: Bu analiz için 8 çalışmadan 2008 ergen ve erişkine ait veri sağlandı. Sonuçlar oral steroid gerektiren alevlenmesi olan hasta sayısında azalma olmadığını gösterdi; yaşam kalitesi ve yan etkilerde fark görülmedi. Veriler akciğer fonksiyonları ve astım kontrol ölçütlerinde iyileşme olmadığını gösterdi.

* Tek başına ICS dozunun tedrici azaltılmasına karşı, LTRA’lar ve ICS dozunun tedricen azaltılması: Bu analiz için 7 çalışmadan 1150 ergen ve erişkine ait veri sağlandı. Bu yaklaşım zamanla ICS miktarındaki azalma oranına fayda getirmedi. Tek başına ICS’ye kıyasla, LTRA ve ICS alan daha fazla hastada yan etkilerde artış görüldü ve akciğer fonksiyonları ve astım kontrol ölçütlerinde iyileşme olmadığı görüldü.

Kararlar

Günlük düşük doz ICS ile astımı kontrolü sağlanamayan ergen ve erişkinlerde ICS tedavisine LTRA eklemek, oral kortikosteroid gereken alevlenme gösteren hasta sayısını yarı kadar azalttı. LTRA’ler ve ICS akciğer fonksiyonları ve astım kontrolünü de iyileştirdi. Ancak ICS’leri LTRA ile kombine etmenin daha yüksek doz ICS’den daha üstün olup olmadığından emin değiliz. Mevcut sınırlı kanıtlar ICS dozunu azaltmanın bir yolu olarak LTRA kullanımını desteklemiyor. Genel olarak ICS dozuna devam edildiğinde tedaviye LTRA eklemekle birlikte yan etkilerde artış olmadı.

Sonuçların kalitesi

Kanıtlara duyduğumuz güven çoğu sonuç ölçütleri için orta ile düşük arasında.

Kaynak

Chauhan BF, Jeyaraman MM, Singh Mann A, Lys J, Abou-Setta AM, Zarychanski R, Ducharme FM. Addition of anti-leukotriene agents to inhaled corticosteroids for adults and adolescents with persistent asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010347. DOI: 10.1002/14651858.CD010347.pub2

Orijinal özet için: ICS’ye LTRA Eklemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar