Kuru Göz Tedavisinde Otolog Serumdan Yapılan Göz Damlaları


Foto: Community Eye Health

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme otolog serumdan yapılan göz damlalarının kuru göz tedavisinde faydalı olup olmadığını anlamak için yapıldı. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 5 çalışma derlendi.

Anahtar mesajlar

Otolog serum içeren göz damlaları kuru göz belirtilerini iyileştirmede kısa vadede (2 hafta) yapay gözyaşı damlalarından daha iyi olabilir. Uzun vadeli etki ya da kuru gözün klinik ölçütlerinde faydalı olup olmadığına dair çok az bilgi bulundu.

Derlemede ne çalışıldı?

Kuru göz, gözü kaplayan ince gözyaşı tabakasının sık rastlanan bir hastalığıdır, 40 yaş üstündeki birçok erişkini etkiler. Kuru göz hastaları bir ya da iki gözde rahatsızlık ve ışığa duyarlılıktan yakınır. Sağlıkçıların üretilen gözyaşı miktarını ve gözü ne hızda terk ettiğini ölçmede kullandığı klinik testler var. Bu klinik ölçütler bazen klinik belirtilerle uyuşmaz; hastada kuru göz olmasına rağmen klinik test sonuçları normal, ya da hafif göz kuruluğuna rağmen klinik test sonuçları anormal olabilir.

Kuru gözün olağan tedavisi yapay gözyaşı ile gözü ıslak tutmaktır. Ancak yapay gözyaşında, doğal olanda bulunan ve gözyaşı tabakasının muhafazasında gerekli biyolojik besinler bulunmaz. İnsan kanının hücresel ve sıvı kısımlarını ayırarak yapılan göz damlalar otolog serum göz damlaları adını alır ve suni gözyaşında bulunan aynı biyolojik besinleri içerdiği gösterildi. Buna dayanarak serum göz damlalarının gözyaşının yerini daha iyi tuttuğuna inanılır ve kuru göz tedavisinde kullanımı önerildi.

Derlemenin ana sonuçları

Avustralya, Şili, Japonya ve Türkiye’de kuru gözlü hastalarda yapılan 5 çalışma bulduk. Bu çalışmalarda kuru göz tedavisinde otolog serum göz damlaları geleneksel yapay gözyaşı ya da saline karşı kıyaslandı. 5 çalışmada değerlendirilenler farklı olduğundan sonuçlarını analizde kombine edemedik. Birinde otolog serum kullanan hastalar iki hafta sonunda belirtilerde yapay gözyaşı kullananlara kıyasla daha çok iyileşme gösterdi. Ancak daha uzun (4 hafta ya da daha uzun) tedavi sonuçları ve başka sonuç ölçütlerinde, otolog serumun yapay gözyaşı veya salinden daha iyi olup olmadığını söyleyebilmemizi engelleyen sorunlar vardı. Bu derlemede kuru göz tedavisinde otolog serumun yapay gözyaşına kıyasla fayda sağlayabileceği kararına varıldı. Ancak genel fayda belirsiz ve alanda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Güncellik

Bu derleme için 5 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılan çalışmalar arandı.

Kaynak

Pan Q, Angelina A, Marrone M, Stark WJ, Akpek EK. Autologous serum eye drops for dry eye. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD009327. DOI: 10.1002/14651858.CD009327.pub3

Orijinal özet için: Göz Kuruluğu - Otolog Serum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv