Rahatsız Bacak Sendromunda Benzodiyazepinler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rahatsız bacak sendromu (RBS) sık görülen sıkıntı verici bir hastalık olup toplumun %5 – 15'ini etkiler. Hala birçok hekim hastalıktan habersizdir ve belirtilerini tanımaz. Bu hastalık uykuyu ciddi derecede etkileyebilir, yaşam kalitesini bozabilir. RBS için etkili ve güvenli bir tedavi gerekiyor. Mevcut tedaviler arasında dopamin agonistleri, antikonvülsanlar ve opioidler yer alıyor.

Derleme sorusu

Rahatsız bacak sendromu hastalarında benzodiyazepinler etkili ve güvenli mi?

Metot

RBS tedavisinde benzodiyazepinleri inceleyen her dilden yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmaları aradık.

Sonuçlar

Derlemeye alınacak çalışma bulunamadı.

Tartışma

RBS’li hastalarda, uykuyu başlatma ve sürdürmede fayda sağlayan benzodiyazepinler uzun süre kullanıldı. Benzodiyazepinlerin etkinliğine dair yapılan bir sistematik derleme olmadığından bu derlemeye giriştik.

Karar

Sistematik derlememiz RBS belirtilerinin tedavisinde benzodiyazepinlerin kullanımını destekleyen ya da reddedecek iyi bir bilgi olmadığını gösterdi.

Kaynak

Carlos K, Prado GF, Teixeira CDM, Conti C, de Oliveira MM, Prado LBF, Carvalho LBC. Benzodiazepines for restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD006939. DOI: 10.1002/14651858.CD006939.pub2

Orijinal özet için: RBS’de Benzodiyazepin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv