Alkolle İlişkili Karaciğer Hastalığında Tıbbi Tedavi


Au Café (l'Absinthe) / Sanatçı: Edgar Degas / Musée d'Orsay, Paris, France

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Alkolle ilişkili karaciğer hastalığı veya alkolik karaciğer hastalığı aşırı alkol tüketiminin sonucudur. Alkolik yağlanma, alkolik hepatit ve alkolik sirozdan oluşan bir grup hastalığı içerir. Hastalarda aşırı yorgunluk ve kan kusma, konfüzyon ve ölümle sonuçlanabilen karaciğer yetmezliği gibi büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu hastalığı tedavi etmenin en iyi yolu şubatına kadar yayınlanan belirsizdir. Konu hakkında mevcut araştırmaları bularak soruya cevap aradık. Sonuçları 2017 Şubatına kadar yayınlanan tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik. Sadece daha önce karaciğer nakli yapılmamış ve viral enfeksiyonlar gibi başka nedenlere bağlı karaciğer hastalığı olmayan katılımcılarla yapılan araştırmaları seçtik.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerine uygun 81 araştırma belirledik. Alkolik karaciğer hastalığı spektrumu içindeki farklı hastalara ait sonuçları ayrı ayrı sunduk.

Anahtar sonuçlar

Alkolik hepatit

Alkolik hepatitle ilgili olarak toplam 4484 katılımcı alınan 50 RK araştırma bulundu. İzlem süreleri 1 – 12 ay arasındaydı. Aktif müdahalelerden hiçbiri araştırmalarda bildirilen sonuç ölçütlerinde; ölümler (çeşitli zaman aşamalarında), siroz, karaciğer yetmezliği veya karaciğer nakli dâhil bir iyileşme göstermedi. Çalışmaların hiçbirinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi veya primer karaciğer kanseri insidensi raporlanmadı.

Şiddetli alkolik hepatit

Alkolik hepatitlilerle yürütülen çalışmalardan 19’una (2545 katılımcı) özel olarak şiddetli alkolik hepatiti olanlar alındı. İzlem süresi 1 – 12 ay arasındaydı. Çalışmalara sadece bu hastalar dâhil edildiğinde de kararlarda değişiklik olmadı.

Fon kaynakları

11 araştırmaya sonuçlarda çıkarı olan kurumlardan fon sağlandı. 16 çalışma ise sonuçlardan çıkarı olmayan kurumlardan fon aldı. 23 araştırmada fon kaynağı raporlanmadı.

Alkolle ilişkili diğer karaciğer hastalıkları

Toplam 3695 katılımcı alınan 31 RK araştırmaya alkolle ilişkili diğer karaciğer hastalıkları olan hastalar (geniş spektrum) alındı. İzlem süresi 1 - 48 ay arasındaydı. Ölüm riski propiltiyourasil grubunda müdahale yapılmamasına kıyasla daha düşük; ursodeoksikolik asit grubunda ise müdahale yapılmamasına kıyasla daha yüksek bulundu. Ancak bu sonuçların dayandığı araştırmalarda sonuçları güvenilmez kılacak metodolojik kusurlar var. Sonuç olarak propiltiyourasilin rutin olarak tavsiye edilebilmesi için örnek büyüklüğü yeterli ve kayırma hatası riski düşük araştırmalar gerekiyor. Müdahale yapılmamasına karşı kıyaslanan müdahalelerden herhangi biriyle, diğer sonuç ölçütlerinden hiçbirinde iyileşme kanıtı bulunmadı.

Fon kaynakları

12 çalışma sonuçlarda çıkarı olan kurumlardan fon sağladı. 3 araştırma sonuçlarda çıkarı olmayan kurumlardan fon sağladı. 16 araştırmada fon kaynağı bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi çok düşük ve tüm çalışmalarda kayırma hatası riski belirsiz ya da yüksek olup, bu da çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle, bir ya da diğer tedavinin faydalarını olduğundan fazla ve zararlarını olduğundan az hesaplayan hatalı çıkarımlara varma ihtimali olduğu anlamına geliyor. Yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Buzzetti E, Kalafateli M, Thorburn D, Davidson BR, Thiele M, Gluud L, Del Giovane C, Askgaard G, Krag A, Tsochatzis E, Gurusamy K. Pharmacological interventions for alcoholic liver disease (alcohol-related liver disease): an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011646. DOI: 10.1002/14651858.CD011646.pub2

Orijinal özet için: Alkolik Karaciğer İlaç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv