Beyin Hasarına Müzikle Müdahale


Resim: Spooky Pooka, Wellcome Images

Çeviri: Dr. Sercan Bulut*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yetişkinlerdeki beyin hasarına müzikle müdahalenin fonksiyonel sonuçları hakkında kanıtları gözden geçirdik.

Arka Plan

Hastalık veya kazaya bağlı olarak gelişen beyin hasarı hareket, dil, duygu, düşünce ve hislerde problemlere neden olabilir. Bunların her biri yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Kayıp fonksiyonları kurtarmak ve depresyonu önlemeye yardımcı olacak birçok yeni tedavi yöntemi geliştirildi. Müzik müdahalesi, müziği kullanarak rehabilitasyona yardımcı olmayı kapsar. Spesifik tedaviler şunları içerir: harekete ve yürümeye yardımcı olmak için ritm tutmak, hareketi geliştirmek için enstrüman çalmak, konuşmayı ve ses kalitesini geliştirmek için şarkı söylemek, ağrı yönetimi, duygu ve düşüncelerin iyileştirilmesi için müzik dinlemek, kendini iyi hissetmek için beste yapmak ve söylemek.

Çalışma özellikleri

Toplum kurumları veya hastanelerde rehabilite edilen, beyin hasarı gelişmiş yetişkinlere standart bakımla müzik müdahalesinin birlikte verilmesini test eden araştırmaları tanımlamayı amaçladık. Müzik müdahalesinin yürümeye, harekete, iletişime, düşünce, duygulara, ağrı ve kendini iyi hissetmeye etkisini test eden araştırmaları gözden geçirdik. Müdahaleler; dans etmek, şarkı söylemek, müzik dinlemek, beste yapmak, müzik aleti çalmak veya bunların birbiriyle kombinasyonunu içeriyor. 775 yetişkinin katıldığı 29 deneme tanımladık. Kanıtlar 2015 Haziranına kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar ritm kullanılarak yapılan müzik müdahalesinin felçli insanların yürümesini geliştirebileceğini ve bunun da hayat kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor. Müzik müdahaleleri, tekrarlayan kol hareketlerinin hızını artırmaya ve felçli insanlarla iletişimi arttırmaya yardımcı olabilir. Müzik kullanılarak yapılan güçlü bir ritm müziksiz ritmden daha etkili olabilir. Eğitilmiş müzik terapistleri tarafından verilen tedavi, diğer profesyoneller tarafından verilen tedaviden daha etkili olabilir. Bilgiler müzik tedavilerinin diğer sonuç ölçütlerine etkisini incelemek için yetersizdi. Zararlı etki bildiren çalışma bulamadık.

Kanıt kalitesi

Araştırmanın kalitesi genel olarak düşüktü. Kayırma hatası riskini düşük bulduğumuz sadece bir çalışma vardı. Yürüyüş hızı ve adım uzunluğu hakkındaki kanıt kalitesi ortaydı. Yürümenin diğer yönleri hakkındaki kanıtların kalitesi düşüktü. Tekrarlayan kol hareketleri hızı hakkındaki kanıt kalitesi çok düşüktü, genel iletişimle ilgili kanıtlarda olduğu gibi. Hayat kalitesi hakkındaki kanıtlar düşüktü. Daha fazla klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Magee WL, Clark I, Tamplin J, Bradt J. Music interventions for acquired brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006787. DOI: 10.1002/14651858.CD006787.pub3

Orijinal özet için: Beyin Hasarında Müzik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Uzman Dr., Batman Merkez 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Son Paylaşımlar
Arşiv