Bilişsel Bozulması Olmayan İnsanlarda Bilişsel İyileştirme İçin L-Karnitin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bilişsel işlev; dikkat, hafıza ve muhakemeyi içeren düşünce becerilerini tarif etmek için kullanılan bir deyim. Sağlıklı insanlarda bilişsel işlevleri iyileştirmek ve iş veya okulda daha iyi performans sağlamak için bazen takviye ve ilaçlar kullanılır. Bu maddelere “bilişsel güçlendiriciler” denir. Diyette, özellikle etlerde doğal olarak bulunan ve vücutta da yapılabilen L-karnitin muhtemel bir bilişsel güçlendirici olarak öne sürüldü. Tek başına diyet takviyesi olarak satılıyor ya da bazı karışık takviyeler veya “enerji içecekleri”’nin içinde bulunuyor. Bu derlemede L-karnitin veya plasebo alan sağlıklı insanları kıyaslayan klinik çalışmaları aradık. L-karnitinin bilişsel işlevi iyileştirip iyileştirmediği ve yan etkileri olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Sonuçlar

Derlememiz için sadece iki araştırma bulundu. Bir çalışmada 200 katılımcı üç gün L-karnitin veya plaseboyla tedavi edildi; diğerinde sadece 18 katılımcıya tek doz L-karnitin verildi. Her iki çalışmaya da ortalama yaşı 21 olan genç ve sağlıklı erişkinler alındı. Araştırmalarda farklı testler kullanılarak bilişsel işlevin farklı yönleri ölçüldü. Küçük araştırma sadece özet olarak raporlandı ve kullanılabilir veri sağlamadı ancak yazarlar L-karnitinin bilişsel işleve bir etkisine dair kanıt bulamadıklarını bildirdi.

Diğer araştırmayı raporlayan makalede önemli bilgiler eksikti ancak L-karnitinin bilişsel işlevin ölçülen yönlerinden herhangi birine bir etkisi olduğuna dair kanıt bulamadık.

Büyük çalışmada ters etkiler de raporlandı, tümü de küçük yan etkiler olarak tanımlandı ve plaseboyla aynı oranda görüldü.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların kalitesini kötü raporlama nedeniyle düzgünce değerlendirmek güçtü. Çalışma metotlarının zayıf olması nedeniyle ciddi kayırma hatası riski olduğunu ve çalışmalar çok küçük olduğundan belirsizlik olduğunu düşündük. Ayrıda çalışmaların araştırma sorumuza uygun bir şekilde cevap vermek için çok kısa süreli olduğunu düşündük. Bu faktörlere bağlı olarak kanıt kalitesinin çok düşük olduğu kararına vardık.

Kararlar

Çok düşük kaliteli ve sınırlı miktarda kanıta bakarak sağlıklı insanlarda L-karnitinin bilişsel işleve etkisi veya güvenliği hakkında bir karar çıkaramadık.

Kaynak

Chen N, Yang M, Zhou M, Xiao J, Guo J, He L. L-carnitine for cognitive enhancement in people without cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD009374. DOI: 10.1002/14651858.CD009374.pub3

Orijinal özet için: Bilişsel İyileşme İçin L-Karnitin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar