Primer Biliyer Kolanjitte Tıbbi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Primer biliyer kolanjit (eskiden primer biliyer siroz) karciğer içindeki küçük safra yollarının harabiyetinin sebep olduğu (kolestaz) bir kronik karaciğer hastalığıdır. Safra birikmesi, karaciğer hasarı ve karaciğer hücrelerinin skar dokusuyla yer değiştirmesiyle (karaciğer sirozu) sonuçlanır. Primer biliyer kolanjitli hastaları tedavi etmenin en iyi yolu belirsizdir. Konu üzerine mevcut araştırmaları derleyerek soruya cevap aradık. 2017 Şubatına kadar yayınlanan tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik. Sadece önceden karaciğer nakli yapılmamış primer biliyer kolanjitli katılımcıların alındığı çalışmaları seçtik.

Çalışma özellikleri

Toplam 5902 katılımcıyla yürütülen 74 randomize kontrollü araştırma belirledik. Bunların 46’sına alınan 4274 katılımcıdan bir veya birden fazla sonuç ölçütü için bilgi sağlandı. Araştırmalara belirti veren ve vermeyen, antimitokondriyal antikorları (AMA) olan ya da olmayan primer biliyer kolanjitli hastalar, daha öne tedavi edilmiş olmasına bakılmadan dâhil edildi. Ortalama izlem süreleri -raporlayan araştırmalarda- bir ayla 8 yıl arasındaydı.

Fon kaynakları

9 araştırma fon almadı ya da sonuçlarda çıkarı olmayan kurumlardan fon aldı. 31 araştırma kısmen ya da tamamen araştırma sonuçlarından çıkarı olabilecek ilaç şirketlerinden kısmi ya da tam fon sağladı. Kalan çalışmalarda fon kaynağı bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi çok düşük ve tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti; bu da çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle, bir ya da diğer tedavinin faydalarının olduğundan fazla ve zararlarının olduğundan az hesaplayan hatalı kararlara varma ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Anahtar sonuçlar

Müdahalelerin herhangi biriyle ölümlerde, müdahale yapılmamasına kıyasla azalma olduğuna dair güvenilir kanıt bulunamadı.

Tedavilerin herhangi biriyle tedavi verilmemesi arasında ciddi komplikasyonlar ya da herhangi bir şiddetteki komplikasyonlarda fark kanıtı bulunmadı.

Çalışmaların hiç birinde herhangi bir aşamada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı.

Genel olarak primer biliyer kolanjitte herhangi bir müdahalenin faydasına dair kanıt bulunmuyor. Konuda önemli bir belirsizlik var ve yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Saffioti F, Gurusamy K, Eusebi L, Tsochatzis E, Davidson BR, Thorburn D. Pharmacological interventions for primary biliary cholangitis: an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011648. DOI: 10.1002/14651858.CD011648.pub2

Orijinal özet için: Primer Biliyer Kolanjit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar