Primer Sklerozan Kolanjit Hastalarında Tıbbi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Primer sklerozan kolanjit safra yollarını etkileyen bir hastalıktır. Safra yolları, karaciğerde üretilen safrayı ileten kanallardır. Primer sklerozan kolanjit nispeten seyrek görülen bir hastalık olup 10 000 kişiden birini etkiler. Erkeklerde daha sık görülür ve çoğu hastaya bu tanı 30 – 50 yaşlar arasında konur. Bu hastalık karaciğer hasarı, karaciğer yetmezliği, safra yolu kanserine neden olabiliyor ve hastanın yaşam süresini kısaltabiliyor. Primer sklerozan kolanjitte çeşitli tıbbi tedaviler denendi ancak tedavinin en iyi yolu halen belirsiz. Bu konuyu araştırmak için yapılmış çalışmaları bularak soruya cevap aradık. Sonuçları 2017 Şubatına kadar yayınlanmış tüm randomize kontrollü araştırmaları dâhil ettik. Sadece katılımcılarına karaciğer nakli yapılmamış araştırmaları seçtik.

Çalışma özellikleri

Toplam 2211 katılımcı ile yürütülen 22 RK araştırma belirlendi. Araştırmalarda katılımcılar 13 farklı tedaviye randomize edildi. Çoğu araştırmada plasebo kullanıldı. Araştırmalar primer sklerozan kolanjit konfirmasyonu, hastalığın erken göstergesi olan safra birikimi belirtileri, karaciğer yetmezliği olmaması ve kanser olmaması dışında az kısıtlamayla yapıldı. Ancak sadece 11 araştırma (706 katılımcı) aradığımız bilgileri sağladı. Kalan araştırmalarda farklı tedaviler kıyaslandı ancak ölümler, komplikasyonlar, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, karaciğer yetmezliği, karaciğer nakli veya kanserler hakkındaki önemli bilgiler raporlanmadı. Bu çalışmaların çoğunda katılımcılar sadece üç ay ile üç yıl arası, sadece üç çalışmada üç yıldan fazla izlendi.

Fon kaynakları

15 çalışmada fon kaynağı raporlandı, bunlardan üçü araştırma sonuçlarından çıkarı olmayan taraflardan fon aldı 12’si kısmen ya da tamamen ilaç şirketlerinden fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Tüm kıyaslamalarda; maksimal izlemde mortalite azalması, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, karaciğer nakli ihtiyacında azalma ya da kolanjiyo-karsinoma gelişiminde azalma gibi önemli klinik faydalarda görülen farkların kesin olmadığı bulundu.

Çalışmaların hiçbirinde tüm malinitelerin, kolorektal kanserin, karaciğer dekompansasyonunun insidens oranları; karaciğer dekompansasyonuna kadar geçen zaman ve kolesistektomi gereği dâhil başka önemli klinik faydalar kıyaslamaya izin verecek bir formatta raporlanmadı.

Halen primer sklerozan kolanjitte herhangi bir tıbbi tedavinin etkili olduğunu gösteren kanıt bulunmuyor. Acilen bu hastalarda iyi tasarlanmış başka randomize kontrollü araştırmalar yapılarak etkili bir tedavi belirleme gereği var.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi çok düşüktü ve tüm çalışmalarda kayırma hatası riskinin yüksek olduğu kararına varıldı. Bu da çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle faydaların olduğundan fazla ve zararların olduğundan az hesaplanmasına yol açarak hatalı kararlara varılabileceği anlamına geliyor.

Kaynak

Saffioti F, Gurusamy K, Hawkins N, Toon CD, Tsochatzis E, Davidson BR, Thorburn D. Pharmacological interventions for primary sclerosing cholangitis: an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011343. DOI: 10.1002/14651858.CD011343.pub2

Orijinal özet için: Primer Sklerozan Kolanjit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv