37 Haftadan Önce Suları Gelip Kontraksiyonları Başlamayan Gebede Bebeğin Hemen Doğurtulması Ya Da Do

Cochrane derleme özeti

Konu

Kadınlarda 38 haftalık gebelik öncesinde kontraksiyonlar olmadan sular geldiğinde iki seçenek bulunur: Bebek mümkün olduğunca çabuk doğurtulur ya da doğumun doğal yolla başlaması için beklenir.

Önemi

Çok erken doğum, prematüriteyle ilişkili sonunum problemleri ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde daha uzun kalma gibi problemler olma ihtimalini artırabilir. Ancak bebeğin uterus içinde kalması da anne ve bebekte, ciddi sağlık problemlerine hatta ölüme neden olabilen enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Çalışmalar ve kanıt kalitesi

Preterm erken membran yırtılması olan toplam 3617 gebeyle yapılmış 12 araştırmayı derledik. Araştırmalarda 25 – 37 haftalık gebeler erken doğuma ya da bekleyici yönetime randomize edildi. Çalışmalar 1977 -2013 yılları arasında 16 ülkede yapıldı. 12 çalışmada kayırma hatası riski düşük ya da belirsiz olarak değerlendirildi ve kanıtlara orta kalitede değer biçildi.

Sonuçlar

İki grup arasında, doğumdan önce bebeklerde enfeksiyon ve ölüm oranlarında fark olmadığı bulundu. Ancak erken doğumdan sonra bebek ölümü riski arttığı gibi, yardım gerektiren solunum problemleri riski de arttı. Planlı erken doğum yapılan bebeklerde YDYBÜ’ye yatış ihtimali de arttı ve daha erken doğdular. Erken doğurtma sezaryen ve indüksiyonla doğumları ve endometrit oranını da artırırken membran enfeksiyonu (koriyoamniyonit) riski azaldı. Beklemeye randomize edilen gebeler hastanede daha uzun kaldı.

Sonuçların anlamı

Bebeğin acil doğumunu gerektiren başka bir neden olmadıkça, suları 37 hafta öncesinde erken gelen kadınlarda doğumun kendiliğinden başlamasını beklemek daha sağlıklı sonuçlar açısından en iyi seçenek,

Kaynak

Bond DM, Middleton P, Levett KM, van der Ham DP, Crowther CA, Buchanan SL, Morris J. Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD004735. DOI: 10.1002/14651858.CD004735.pub4

Orijinal özet için: Erken Membran Rüptürü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv